SPAŢII DE LUCRU

Spaţiile de lucru AeL stochează şi sortează un volum mare de informaţii /lecţii. Acest modul organizează informaţiile în depozitul central de date în ierarhii definite de sistem. Din această zonă, utilizatorul are acces la directorul său personal şi la directorul public şi poate administra documentele. Căutarea este disponibilă de aici, ca şi meniul conţinutului aprobat şi situaţia importurilor.

ZONA DE CONŢINUTAici sunt stocate documentele generale.

Spaţiul de lucru


Vizualizarea informaţiilor animate:
   • Operaţii pe fişiere / Adaugă fişier

Pentru crearea unui nou fişier în Personal Folder, apasă butonul Adaugă director din bara de instrumente Operaţii pe fişiere.


Introduceţi denumirea noului director, apoi apăsaţi pe [Ok].
   • Operaţii pe fişiere / Redenumeşte

Pentru redenumirea unui fişier sau director apăsaţi pe butonul Redenumeşte din bara de instrumente şi introduceţi o nouă denumire în caseta de dialog.
   • Operaţii pe fişiere / Şterge

Pentru ştergerea unuia sau mai multor fişiere (sau directoare), selectaţi fişierele (sau directoarele), apoi apăsaţi butonul Şterge din bara de instrumente. Va apărea o fereastră de confirmare unde puteţi confirma ştergerea.
   • Operaţii pe fişiere / încarcă fişiere

Pentru încărcarea fişierelor apăsaţi butonul încarcă fişiere din bara de instrumente. Va apărea o fereastră de unde puteţi încărca unul sau mai multe fişiere.

   • Operaţii pe fişiere / Document HTML / Creează un nou document

Pentru crearea unui nou document HTML apăsaţi butonul Creare document nou din meniul Document HTML din bara de instrumente. Se va deschide o nouă pagină cu editorul HTML.
   • Operaţii pe fişiere / Document HTML / Editează un document selectat

Pentru editarea unui document HTML selectaţi fişierul şi apăsaţi butonul Modifică document selectat din meniul Document HTML din bara de instrumente. Se va deschide o nouă pagină cu editorul HTML.
   • Operaţii pe fişiere / Arată conţinutul documentelor în browser

Apăsaţii acest buton pentru a alege afişarea sau nu a conţinutului documentelor în browser.
   • Clipboard / Copiază - Lipeşte

Pentru copierea fişierelor şi directoarelor dintr-un director în altul selectaţi fişierele şi directoarele, apăsaţi butonul Copiere din bara de instrumente din Clipboard, navigaţi către directorul de destinaţie şi apăsaţi butonul Lipire din bara de instrumente din Clipboard.
   • Clipboard / Taie - Lipeşte

Pentru mutarea fişierelor şi a directoarelor dintr-un director în altul selectaţi fişierele şi directoarele, apăsaţi butonul Taie din bara de instrumente din Clipboard, navigaţi către directorul de destinaţie şi apăsaţi butonul Lipire din bara de instrumente din Clipboard.
   • Administrare clipboard

Cu această funcţie puteţi îndepărta un articol din clipboard apăsând butonul Şterge obiect sau puteţi elimina toate articolele apăsând butonul Goleşte clipboard.
   • Partajare şi securitate / Partajează directorul curent

Pentru partajarea directorului curent apăsaţi butonul Partajează directorul curent. Se va deschide o nouă pagină unde puteţi selecta utilizatorii cu care doriţi să partajaţi directorul, apoi apăsaţi butonul Salvează partajare.
   • Partajare şi securitate / Editează permisiuni pentru directorul curent

Această funcţie vă va ajuta să, editaţi sau ştergeţi permisiunile în directoarele din documentele dumneavoastră personale.


Apăsând Moşteneşte de la părinte către directorul selectat anterior se obţin permisiunile părintelui.
Apăsaţi Copiază permisiuni pentru a copia permisiunile în directoarele subordonate.
Pentru adăugarea unei permisiuni selectaţi un utilizator, o componentă sau un grup din panoul stâng şi apăsaţi butonul Adaugă din meniul Operaţii.
   • Import şi export / Importă arhivă

Cu această funcţie puteţi importa fişiere arhivate în acel moment sau puteţi programa importarea ulterioară a acestora.
Selectaţi un director în care doriţi să importaţi fişiere, apoi apăsaţi butonul Importă arhivă din bara de instrumente Import şi export.


De aici căutaţi fişierele dorite, opţional completaţi data începerii importului, apoi apăsaţi pe încărcare.
   • Import şi export / Importă director

Cu această funcţie puteţi importa un director în acel moment sau puteţi programa importarea sa ulterioară.
Selectaţi un director în care doriţi să importaţi un director, apoi apăsaţi butonul Importă director din bara de instrumente.


Din această pagină căutaţi calea către director, completaţi denumirea arhivei, completaţi "Data planificată şi ora pentru începerea importului " apoi apăsaţi butonul Transferă.
   • Import şi export / Exportă director

Pentru exportarea unui director trebuie selectat directorul pe care doriţi să-l exportaţi, apoi apăsaţi butonul Exportă director din bara de instrumente. Se va deschide o nouă fereastră; de aici puteţi salva fişierul.
   • Altele operaţii / Arhivare

Cu această funcţie puteţi arhiva fişierele şi directoarele. Selectaţi ce doriţi să arhivaţi şi apoi apăsaţi Arhivare.
   • Altele operaţii / Vizualizează arhiva

Cu această funcţie puteţi vizualiza conţinutul arhivei apăsând Vizualizează arhiva din meniul Altele operaţii.
   • Altele operaţii / Istoricul versiunilor

Cu această funcţie puteţi vizualiza versiunile fişierelor sau directoarelor din documentele dumneavoastră personale. Selectaţi un fişier sau un director din documentele dumneavoastră, apoi apăsaţi pe butonul Istoricul versiunilor din bara de instrumente. Se va deschide o nouă pagină cu un raport în care puteţi vizualiza versiunile fişierelor sau directoarelor.
   • Altele operaţii / Checkin - Checkout

După bifarea unui fişier sau director după ce fusese anterior debifat, sistemul înregistrează versiuni ale fişierelor sau directoarelor pe care le modificaţi în timp pentru a păstra actualizate informaţiile despre acestea. Informaţiile sunt: numărul versiunii, utilizatorul care a modificat fişierul sau directorul şi ora bifării.
   • Altele operaţii / Modifică atributele specifice

Pentru editarea atributelor specifice ale unui fişier selectaţi-l din director, apoi apăsaţi butonul Modifică atribute specifice din bara de instrumente.


Din această pagină puteţi adăuga un nou atribut specific sau puteţi actualiza valorile celor existente.
   • Import şi export / Importă material

Cu această funcţie puteţi importa un material educaţional arhivat. Importul se poate realiza în acel moment sau îl puteţi programa pentru a fi importat ulterior. Selectaţi Personal RLO Folder apoi apăsaţi pictograma din meniul Import/Export.
   • Import şi export / Importă director cu materiale educaţionale

Cu această funcţie puteţi importa un director cu materiale educaţionale. Importul se poate realiza în acel moment sau îl puteţi programa pentru a fi importat ulterior. Selectaţi Personal RLO Folder apoi apăsaţi pictograma din meniul Import/Export.
Din această pagină puteţi căuta calea către director, puteţi completa denumirea arhivei, puteţi completa "Data planificată şi ora pentru începerea importului", apoi apăsaţi butonul Transferă.
   • Import şi export / Exportă materialul educaţional

Pentru a exporta un material educaţional trebuie să-l selectaţi apoi să apăsaţi pictograma . Se va deschide o nouă fereastră şi de aici puteţi salva fişierul.
   • Import şi export/ Exportă pentru studiu local

Cu această funcţie puteţi exporta materialul educaţional pentru studiu local.
   • Import şi export/ Exportă toate textele

Prin intermediul acestei operaţii, se exportă intr-un fişier word, toate textele conţinute de fişierele continut.xml si quiz.xml din secţiunile materialului educaţional.
   • Operaţii/ Generează teste din colecţii

Cu această funcţie puteţi genera noi teste folosind întrebările conţinute de testele proprii din spaţiul de lucru sau folosind întrebările conţinute de testele din spaţiul public.
   • Operaţii / Promovează

Cu această funcţie puteţi promova materialul educaţional din directorul rlo personal către directorul rlo public. Pentru a fi disponibil în directorul rlo public, materialul trebuie aprobat anterior de o persoană care are drepturi de aprobare.
   • Operaţii / Administrarea disciplinelor

De aici puteţi asocia disciplinele la materialele educaţionale (teste şi lecţii).
   • Operaţii / Administrarea anilor de studiu

De aici puteţi asocia anii de studiu la materialele educaţionale (teste şi lecţii) .
   • Alte operaţii disponibile în meniul contextual (apăsare clic dreapta pe un material educaţional)

Vizualizează test cu rezultate - aici sunt disponibile variantele de răspuns corecte.
Vizualizează cursurile la care este ataşat - aici sunt disponibile cursurile la care este ataşat materialul educaţional.
Vizualizează în player ca elev - vizualizarea materialului în player din modul de vizualizare al elevului.
Predare în clasă virtuală - predarea acestui material în clasă virtuală fără realizarea unei planificări prealabilă.
Vizualizare - vizualizarea conţinutului unui material educaţional..

Lista partajărilor


Aici puteţi administra directoarele pe care doriţi să le partajaţi altor utilizatori. Aceste directoare partajate pot fi directoare din Personal RLO Folder sau din directoarele cu materiale educaţionale din Personal RLO Folder. Puteţi vizualiza, adăuga (opţiuni Partajaţi alt director, Partajaţi alt material educaţional), edita (Operaţii / Modifică) sau şterge (Operaţii / Şterge) aceste directoare partajate.

Semne de carte


Aici puteţi administra semnele de carte. În panoul stâng sunt disponibile directoarele partajate. Aceste directoare partajate pot fi partajate apăsând butonul Însemnează partajarea selectată. Partajările existente pot fi şterse prin selectarea acestora şi apăsarea butonului Şterge semnele de carte selectate. Pentru salvarea oricăror modificări aduse acestei pagini trebuie să apăsaţi pe Salvare modificări.

Editor de lecţie


Arată informaţii animate pentru crearea unei lecţii
Editorul de lecţie poate fi lansat din Personal RLO Folder / Creare / Creare lecţie sau din meniul Spaţii de lucru / link-ul Creează lecţie.
Primul pas este încărcarea fişierelor. Pentru această operaţie selectaţi calea către arborele din partea stâng a ecranului, apăsaţi Adaugă fişiere, selectaţi fişierele şi apoi încărcaţi-le. Următorul pas este adăugarea resurselor la lecţie. Pentru aceasta selectaţi fişierele din stânga şi apoi apăsaţi Adaugă la Planul lecţiei.
După utilizarea unui fişier ca moment al lecţiei, puteţi defini următoarele atribute asociate: tip resursă, descriere, ore, minute sau secunde. Toate aceste atribute pot fi adăugate prin dubla apăsare a celulei corespunzătoare din lista activităţilor. Modificările se vor aplica după apăsarea butonului Salvare. Momentul unei lecţii poate fi şters prin selectarea acestuia şi apăsarea pe Şterge momentul şi apoi pe Salvare.
Pentru ordonarea activităţilor trebuie să trageţi şi să daţi drumul uneia sau mai multor activităţi în poziţia dorită. Opţional, disciplina şi anul de studiu pot fi selectate din casete de tip listă.

CĂUTARE ÎN ZONA DE CONŢINUTArhiva căutărilor


Aici puteţi vizualiza arhiva căutărilor. Raportul cuprinde următoarele date despre fiecare acţiune de căutare efectuată care a fost salvată:
   • Şirul căutării
   • Data căutării
   • Numărul rezultatelor căutării
   • Căutare numai prin atribute - explicată în secţiunea de mai sus
   • Căutare în documente publice - explicată în secţiunea de mai sus
   • Căutare în semne de carte - explicată în secţiunea de mai sus
   • Căutare în documente personale - explicată în secţiunea de mai sus
   • Căutare în materialele personale - explicată în secţiunea de mai sus
   • Căutare în materialele publice - explicată în secţiunea de mai sus

Acţiunile de căutare prezentate în acest raport care nu mai sunt considerate relevante pot fi şterse folosind butonul corespunzător Şterge selecţia.

OPERAŢII CU MATERIALE EDUCAŢIONALE ŞI RAPOARTEAprobă conţinutul


Aici utilizatorii au dreptul să aprobe conţinutul, pot promova conţinutul publicat în directoarele publice. Puteţi vizualiza toate aprobările de conţinut, puteţi aproba sau respinge conţinutul, puteţi vizualiza istoricul de aprobare a conţinutului din zona de conţinut.

Importuri


Aici poate fi vizualizată o listă a importurilor asincrone.

Numărul de materiale educaţionale per disciplină


Aici poate fi vizualizată o listă cu numărul de materiale educaţionale din spaţiul de lucru asociate per disciplină.

Statistici pe tipuri de întrebări


În această secţiune se prezintă un raport cu referire la întrebările din testele ce sunt adăugate în cursurile planificate.