PREDARE

Acest meniu este dedicat utilizatorilor profesori. De aici profesorii pot crea şi planifica cursuri, pot administra absenţe, note, teme, pot vizualiza rapoarte şi cursurile curente, viitoare şi istoricul cursurilor.

ADMINISTRAREA CURSURILOR


Creează un curs


Prerechizite:

Pentru a crea un curs, utilizatorul trebuie să completeze următoarele câmpuri:
La sfârşit, utilizatorul trebuie să apese butonul Salvează curs. Va apărea următoarea fereastră:

Apasă Da pentru planificarea cursului acum sau Nu pentru planificarea cursului mai târziu.
Pentru a crea o lecţie, utilizatorul trebuie să meargă pe pagina principală a spaţiilor de lucru şi să acceseze link-ul "Creează lecţie". De asemenea, poate crea o lecţie din propriul Personal RLO Folder, accesând butonul Creare -> Creare lecţie din meniul Operaţii RLO.

Planificarea cursului


Prerechizite

Pentru a planifica un curs, utilizatorul trebuie să completeze următoarele câmpuri:
Această opţiune nu este disponibilă pentru cursurile asincrone unde participanţilor le este permis să se auto-înregistreze. În acest caz, valoarea pentru acest câmp va fi Nu.
În sfârşit, utilizatorul trebuie să apese butonul Salvează cursul planificat. În cazul în care modul de învăţare nu este asincron iar elevii se pot auto-înregistra, se va deschide următoarea fereastră:

Apasă Da pentru a administra participanţii acum sau Nu pentru a administra participanţii mai târziu.

Administrare participanţi


Această opţiune este disponibilă pentru cursuri sincrone şi asincrone fără auto-înregistrare.
Prerechizite
Pentru a administra participanţii la curs, utilizatorul trebuie să aleagă din arborele din partea stângă un utilizator sau o componentă, apoi să apese Adaugă participanţi.

Predarea unui curs


Acest meniu este dedicat pentru sprijinirea lecţiilor interactive şi poate fi accesat doar de către profesor şi de către elevi în timpul unei predări sincrone. Sesiunea de predare este începută şi condusă de către profesor.

Predare în clasa virtuala


Un profesor poate porni o clasă virtuală în două moduri:

După aceasta, se va deschide o nouă fereastră unde profesorul trebuie să introducă denumirea cursului:

După introducerea denumirii cursului, profesorul trebuie să administreze participanţii la curs şi apoi să apese butonul Predă în clasa virtuală pentru a porni sesiunea de clasă virtuală.
Pagina clasei virtuale are următoarea structură:

În secţiunea participanţilor, profesorul are disponibile două meniuri:

Trimitere materiale
Pentru a trimite un material către calculatorul elevului, profesorul selectează materialul şi apoi apasă butonul Trimite moment. Ca rezultat, materialul va fi afişat pe ecranul elevului. Materialul este trimis către elevii selectaţi în secţiunea din dreapta ecranului
Urmărirea ecranului elevului
Secţiunea din partea dreaptă a ecranului principal reflectă prezenţa elevilor la lecţie. Profesorul are posibilitatea să supravegheze ecranul elevului, de la distanţă. Pentru a urmări ecranul elevului, el trebuie să apese pe numele elevului. Ca urmare a acestei operaţii, o nouă fereastră se va deschide, unde se afişează fereastra monitorului elevului.

Prezentare material
Afişarea materialului pe calculatorul elevului se face automat atunci când profesorul selectează materialul şi îl trimite.
Profesorul poate decide în privinţa interactivităţii elevilor în timpul lecţiei prin selectarea şi deselectarea elevilor.
Profesorul poate vedea pe ecranul său materialele trimise elevilor prin accesarea butonului Vezi ultimul moment trimis.
Vizualizare rapoarte
Profesorul are acces la două rapoarte similare:
În aceste rapoarte sunt disponibile informaţii despre activitatea elevilor la lecţia selectată sau curentă.

Închiderea clasei virtuale
La sfârşitul lecţiei, profesorul închide sesiunea de curs folosind butonul închide clasa virtuală din secţiunea Operaţii.

Participarea la lecţie

Singurii utilizatori care pot participa la lecţie sunt profesorul şi clasa de elevi.


După ce profesorul a pornit lecţia, elevii accesează meniul Învăţare - Cursuri disponibile - Cursuri curente. Elevul apasă pe cursul sincron dorit şi va fi introdus în pagina cu rezumatul cursului. Pentru a se conecta la clasa virtuală el trebuie să apese butonul Alătură-te la clasa virtuală.
După conectarea la clasa virtuală, elevul aşteaptă ca profesorul să îi trimită primul element al lecţiei.
Când profesorul închide o clasă virtuală, aceasta se va închide automat şi pentru elevii conectaţi.

Administrare cursuri


În această secţiune, utilizatorul poate:
Reţineţi faptul că se poate şterge sau arhiva un curs planificat. De asemenea, notaţi că puteţi edita un curs dacă acesta se află într-o planificare în derulare sau încheiată.

Administrarea planificărilor de curs


În această secţiune, utilizatorul poate:
Reţineţi faptul că puteţi edita sau şterge un program de curs doar dacă respectivul curs nu a început încă.

Import curs


Utilizatorul poate alege să importe un curs arhivat. După furnizarea căii către cursul arhivat dorit şi apăsarea butonului Importă, cursul va fi importat.

Rapoarte ale importurilor de cursuri

Aici se pot vizualiza importurile asincrone de cursuri

Aici se poate urmări statusul importurilor asincrone de cursuri care poate fi REUŞIT, ÎN AŞTEPTARE, ÎN DERULARE, NEREUŞIT sau ANULAT.

Când statusul e REUŞIT se poate apăsa link+ul unde apare numele cursului din coloana destinaţie şi se poate vizualiza cursul în lista de cursuri.

Mai departe se poate gestiona cursul nou importat după cum se doreşte.

ABSENŢE ŞI NOTE


Absenţe


În această secţiune, profesorul poate vizualiza, adăuga, edita sau şterge absenţele pe care el /ea le-a creat. Opţional, lista absenţelor poate fi exportată ca fişier .csv, .xls, .xml sau .pdf.
Pentru a vizualiza, edita sau şterge absenţe, profesorul trebuie să selecteze o clasă sau un elev din ramificaţia din partea stângă a paginii. Dacă entitatea selectată este o componentă, atunci toate absenţele elevilor din acea componentă vor fi listate în partea dreaptă.

Absenţe la disciplină


Prerechizite
 • Pentru a crea o absenţă pentru un elev dat şi pentru o disciplină dată, elevul trebuie să aibă deja asociată acea disciplină (vezi meniul Administrare, link-ul Administrare discipline).
 • Asocierea unei perioade orare la o componentă (vezi meniul Administrare, link-ul Perioadă orară şi link-ul Componente)

O nouă absenţă poate fi creată doar dacă entitatea selectată este un elev:

Profesorul trebuie să completeze următoarele câmpuri:
 • Disciplină
 • Perioadă orară
 • Dată
 • Comentariu (câmp opţional)

Registrul de absenţe la disciplină


În această secţiune, profesorul poate vizualiza absenţele la disciplină pe care el /ea le-a creat, prin selectarea unui elev sau a unei componente din ramificaţia din partea stângă a paginii. Comentariile asociate unei absenţe pot fi vizualizate prin aşezarea mouse-ului pe icoana .

Absenţe la curs


Prerechizite:
 • Pentru a crea o absenţă pentru un elev dat şi pentru un curs dat, elevul trebuie să fie înscris la acel curs, iar cursul trebuie să fie in starea finalizat sau în derulare.
 • Asociază o perioadă orară la o componentă (vezi meniul Administrare, link-ul Perioade orare şi link-ul Componente)

O nouă absenţă poate fi creată doar dacă entitatea selectată este un elev:

Profesorul trebuie să completeze următoarele câmpuri:
 • Curs
 • Perioadă orară
 • Dată
 • Comentariu (câmp opţional)

Registrul de absenţe la curs


În această secţiune, profesorul poate vizualiza absenţele la disciplină create de el /ea, prin selectarea unui elev sau a unei componente din ramificaţia din partea stângă a paginii. Comentariile asociate cu o absenţă pot fi vizualizate prin aşezarea mouse-ului pe icoana

.

Note


În această secţiune, profesorul poate vizualiza, adăuga, edita sau şterge notele pe care el /ea le-a creat. Opţional, lista notelor poate fi exportată ca fişier .csv, .xls, .xml or .pdf.
Pentru a vizualiza, edita sau şterge notele, profesorul trebuie să selecteze o clasă sau un elev din ramificaţia din partea stângă a paginii. Dacă entitatea selectată este o componentă, atunci toate notele elevilor din acea componentă vor fi listate în partea dreaptă.

Note la disciplină


Prerechizite
 • Pentru a crea o notă pentru un elev dat şi o disciplină dată, elevul trebuie să aibă deja asociată acea disciplină (din meniul Administrare, link-ul Administrare discipline).

O nouă notă poate fi creată doar dacă entitatea selectată este un elev.
Profesorul trebuie să completeze următoarele câmpuri:
 • Tip notă
 • Tip notă Numerică, Calificativ, Procent
 • Valoare notă
 • Disciplină
 • Promovat - căsuţa de verificare indică dacă elevul a promovat sau nu această disciplină.
 • Dată
 • Comentariu (câmp opţional)

Opţional, utilizatorul poate alege să încarce un fişier .xls sau .csv care conţine notele ce trebuie încărcate. Fişierul trebuie să aibă următoarele câmpuri: nota, promovat, disciplina, data, comentariu, prenume, nume, componentă. Acesta este identic cu formatul folosit la fişierele exportate.

Registrul de note la disciplină


În această secţiune, profesorul poate vizualiza notele pe care el /ea le-a creat, prin selectarea unui elev din ramificaţia din partea stângă a paginii.
Comentariile asociate notei pot fi vizualizate aşezând mouse-ul pe icoana:

Note la curs


Prerechizite:
 • Pentru a crea o notă pentru un elev dat şi pentru un curs planificat dat, elevul trebuie să fie înscris la acel curs, iar cursul trebuie să fie in starea finalizat sau în derulare.

O nouă notă poate fi creată doar dacă entitatea selectată este un elev.
Profesorul trebuie să completeze următoarele câmpuri:
 • Tip notă
 • Tip notă Numerică, Calificativ, Procent
 • Valoare notă
 • Curs
 • Promovat
 • Data
 • Comentariu (câmp opţional)

Registrul de note la curs


În această secţiune, profesorul poate vizualiza notele pe care el /ea le-a creat, selectând un elev sau o componentă din ramificaţia din partea stângă a paginii.

Note la temă


În această secţiune, profesorul poate vizualiza, edita sau şterge notele pe care el /ea le-a creat, selectând un elev sau o componentă din ramificaţia din partea stângă a paginii.
Această secţiune nu îi permite profesorului să creeze noi note ale temei. Pentru a crea o notă pentru un elev dat şi pentru o temă dată profesorul trebuie să navigheze în pagina Predare /Teme.

Registrul de note la temă


În această secţiune, profesorul poate vizualiza notele temei pe care el /ea l-a creat, selectând un elev sau o componentă din ramificaţia din partea stângă a paginii.

TEME


În această secţiune profesorul poate vizualiza, adăuga, edita sau şterge teme (meniul Teme create de tine) şi poate vizualiza lista temelor asociate cursului (meniul cursului).

Creare teme

Pentru a crea o temă, utilizatorul trebuie să completeze următoarele câmpuri:
 • Titlu temă
 • Conţinut temă
 • Dată de expirare (câmp opţional)
 • Interzice trimitere răspuns după data de expirare - dacă este bifat, elevii nu mai pot răspunde la această temă după data expirării
 • Număr maxim de răspunsuri

Opţional, profesorul poate adăuga link-uri si ataşamente la temă.

RAPOARTE CURSURI


Rapoarte cursuri


În această secţiune sunt disponibile rapoartele cursurilor. Informaţiile din tabel sunt:

Prin accesarea butonului Filtru , utilizatorului i se oferă posibilitatea de a filtra cursurile din rapoarte în funcţie de modul de parcurgere al acestora.
La selectarea unui curs din tabel, mai sunt disponibile alte două rapoarte:
 • Raportul cu privire la lecţii - lecţiile din curs. De aici sunt disponibile încă patru rapoarte: raport activităţi, raport activităţi elevi, raport detaliat de testare, raport al distribuţiei notelor

 • Raportul cu privire la elev - un raport în baza lecţiilor începute şi finalizate per elev. De aici sunt disponibile două acţiuni: vizualizare raport activitate elev şi vizualizare adnotări curs

Raport de prezenţă


Aici este disponibil un raport de prezenţă cu următoarele informaţii:

De aici mai sunt disponibile încă două rapoarte:

Rapoarte de progres


Pentru a vizualiza rapoartele, utilizatorul trebuie să selecteze unul din elevii din organizaţie. Se pot vizualiza următoarele informaţii cu referire la elev, prin accesarea tab paginilor:

CURSURI DISPONIBILE


Cursuri curente


Această secţiune cuprinde o listă a cursurilor aflate în desfăşurare pe care utilizatorul le predă. Apăsând pe un curs se va afişa pagina cu Rezumatul cursului care cuprinde informaţii complete referitoare la acel curs, permiţând utilizatorului să execute anumite acţiuni, să încheie cursul, să vizualizeze lecţiile cursului etc.

Cursuri viitoare


Această secţiune cuprinde o listă a cursurilor planificate, pe care utilizatorul le va preda şi care nu au început încă. Apăsând pe un curs se va afişa pagina cu Rezumatul cursului care cuprinde informaţii complete referitoare la acel curs. De asemenea, utilizatorul îl poate edita, poate administra participanţii la acest curs sau poate începe / încheia cursul etc.

Arhiva de cursuri


În această secţiune utilizatorul poate vizualiza o listă a cursurilor încheiate pe care utilizatorul le-a predat. Apăsând pe un curs se va afişa pagina cu Rezumatul cursului care cuprinde informaţii complete referitoare la acel curs.

ÎNREGISTRARE PARTICIPANŢI


Această secţiune prezintă o listă a tuturor cursurilor la care profesorul are drepturi să înregistreaze participanţi.

APROBARE PARTICIPANŢI


Această secţiune prezintă o listă a tuturor cursurilor la profesorul are drepturi să aprobe participanţii la curs . în partea dreaptă a paginii Rezumatului cursului sunt prezentaţi participanţii, iar în meniul Operaţii sunt disponibile următoarele acţiuni: