Logo

AeL 6 – Editor de Teste
Ghid de utilizare

Versiune document: 2.0
Creat: 20-Noi-07
Ultima modificare: 05-Noi-09
 SIVECO Romania SA                                                                                   Noiembrie 2009© 2001-2009 SIVECO Romania SA. Toate drepturile rezervate

 

 

Cuprins1.Scop.................................................................................................................................. 5

2.Folosirea Editorului de teste........................................................................................... 5

2.1 Creare Test................................................................................................................. 5

2.2. Adăugare întrebare................................................................................................. 7

2.2.1. Întrebare de tip Variante................................................................................... 8

2.2.2. Întrebări de tip Text........................................................................................ 12

2.2.3 Întrebare de tip Încărcare fişier....................................................................... 14

2.2.4. Întrebări de tip Ordonare................................................................................ 17

2.2.5. Întrebări de tip Potrivire.................................................................................. 19

2.2.6. Întrebări de tip Eseu....................................................................................... 22

2.2.7. Întrebare de tip În Linie................................................................................... 24

2.2.8 Întrebare de tip Asociere................................................................................. 28

2.3. Ştergerea întrebărilor............................................................................................. 32

2.4. Resurse................................................................................................................... 32

2.4.1. Adăugare resursă............................................................................................. 32

2.4.2. Ştergere resursă............................................................................................. 33

2.5. Editoare.................................................................................................................. 34

2.6 Adăugare întrebare din alt test.............................................................................. 35

2.7. Salvarea testului..................................................................................................... 36

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Lista Figurilor

 

Figura 1 Nume test. 5

Figura 2 AeL Test Editor 6

Figura 3 Editare proprietăţi de evaluare a testului 7

Figura 4 Adaugare întrebare. 7

Figura 5 Întrebare de tip Variante. 8

Figura 6 Întrebare de tip Variante – General 9

Figura 7 Întrebare de tip Variante – Definiţia întrebării 10

Figura 8 Întrebare de tip Variante - Definiţia răspunsurilor 11

Figura 9 Întrebare de tip Variante – Vizualizarea întrebării 11

Figura 10 Întrebare de tip Text. 12

Figura 11 Întrebare de tip Text – General 13

Figura 12 Întrebare de tip Text – Definiţia întrebării 13

Figura 13 Întrebare de tip Text - Definiţia răspunsurilor 14

Figura 14 Întrebare de tip Încărcare fişier 14

Figura 15 Întrebare de tip Încărcare fişier – General 15

Figura 16 Întrebare de tip Încărcare fişier – Definiţia întrebării 16

Figura 17  Întrebare de tip Încărcare fişier – Vizualizarea întrebării 16

Figura 18 Întrebare de tip Ordonare. 17

Figura 19 Întrebare de tip Ordonare – General 18

Figura 20 Întrebare de tip Ordonare – Definiţia întrebării 18

Figura 21 Întrebare de tip ordonare – Definiţia răspunsurilor 19

Figura 22 Întrebare de tip Potrivire. 19

Figura 23 Întrebare de tip Potrivire – General 20

Figura 24 Întrebare de tip Potrivire – Definiţia răspunsurilor, adăugare rând. 21

Figura 25 Întrebare de tip Potrivire - Definiţia răspunsurilor, adăugare coloană. 21

Figura 26 Întrebare de tip potrivire – Definiţia răspunsurilor, potrivire termeni 22

Figura 27  Întrebare de tip Eseu. 22

Figura 28 Întrebare de tip Eseu – General 23

Figura 29 Întrebare de tip Eseu – Definiţie. 24

Figura 30 Întrebare de tip În Linie. 24

Figura 31 Întrebare de tip În Linie – General 25

Figura 32 Întrebare de tip În Linie – Definiţia întrebării 26

Figura 33 Întrebare de tip În Linie - Definiţia răspunsurilor 27

Figura 34 Întrebare de tip În Linie – Vizualizarea întrebării 27

Figura 35 Întrebare de tip Asociere. 28

Figura 36 Întrebare de tip Asociere – General 29

Figura 37 Întrebare de tip Asociere - Definiţia întrebării 30

Figura 38 Întrebare de tip Asociere-Definiţia răspunsurilor 31

Figura 39 Întrebare de tip Asociere– Vizualizarea întrebării 31

Figura 40 Ştergerea întrebării 32

Figura 41 Adaugă resursă. 33

Figura 42 Resursă adăugată. 33

Figura 43 Ştergerea resursei 34

Figura 44 Editoare. 35

Figura 45 Adaugă întrebare din alt test. 35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Scop

Scopul acestui ghid este de a prezenta Editorul de Teste AeL 6 şi fluxurile sale principale: crearea unui test şi adăugarea de întrebări.

2.Folosirea Editorului de teste

2.1 Creare Test

Editorul de teste este folosit pentru a crea teste de evaluare care pot fi incluse în cursuri de tip sincron sau asincron.

Pentru a crea un test folosind editorul  QTI trebuie să:

 

img00000

Figura 1 Nume test

·         În fereastra “AeL Test Editor” se deschide meniul Test\Proprietăţi

img00001

Figura 2 AeL Test Editor

·         Editare proprietăţi de evaluare a testului:

o    Modul de navigare – poate fi “Liniar” sau “Non Liniar”. Modurile de navigare determină căile generale, pe care cursantul le poate lua. Un test în modul liniar obligă cursantul să parcurgă fiecare element/întrebare la rând fără posibilitatea de a se întoarce la elemente/întrebări parcurse. Un test în modul nonliniar înlătură această restricţie - cursantul este liber pentru a naviga la orice element/întrebare din test,  în orice moment.                                                             

o    AmestecăModalitatea de trimitere a întrebărilor în timpul testului. Dacă se selectează, elementele/întrebările, acestea vor fi într-o ordine aleatoare, iar în caz contrar ordinea acestora va fi una predefinită.

o    Are limită de timp - În cazul în care se selectează, testul are limită de timp, în cazul în care nu se selecteză, testul nu are nici o limită de timp.

o    Limita de timp - Limitele de timp se referă la durata tuturor sesiunilor, plus orice alt moment petrecut în parcurgerea testului.

fig3

Figura 3 Editare proprietăţi de evaluare a testului

 

·         Salvaţi datele.

 

2.2.  Adăugare întrebare

 

Pentru adăugarea întrebărilor din cadrul testului, se urmează paşii:

fig4

Figura 4 Adaugare întrebare

 

2.2.1. Întrebare de tip Variante

 

Întrebarea de tip Variante prezintă un set de opţiuni pentru cursanţi. Sarcina cursanţilor este de a selecta una sau mai multe variante, până la un maxim de variante. Tipul de întrebare porneşte întotdeauna fară ca variantele să fie selectate.

 

fig5

Figura 5 Întrebare de tip Variante

 

2.2.1.1 Modificaţi proprietăţiile întrebării

img00005

Figura 6 Întrebare de tip Variante – General

 

o    Adăugaţi întrebarea  în zona Definiţia întrebării. Un simplu editor de text  este disponibil. Acesta permite adăugarea  imaginilor, link-urilor sau altor resurse  la întrebarea în cauză.

o    Adăugaţi Prompt-ul întrebării  (cum ar trebui să rezolve problema cursantul)

o    Salvaţi

img00006

Figura 7 Întrebare de tip Variante – Definiţia întrebării

 

·         Definiţia răspunsurilor

o    Adăugaţi un răspuns - puteţi Modifica opţiunile de formatare ale textului, puteţi adăuga imagini, link-uri sau alte resurse

o    Salvaţi

o    Repetaţi primele două etape de câte ori este necesar

o    Verificaţi răspunsul corect dacă tipul selecţiei este Unic

o    Ordonaţi răspunsurile (dacă este cazul) prin folosirea butoanelor Mută mai sus  sau Mută mai jos. Modifică sau Şterge  răspunsurile.

img00007

Figura 8 Întrebare de tip Variante - Definiţia răspunsurilor

 

Dacă Tipul selecţiei  este Multiplu în fila General,  fiecare răspuns va avea un scor. Scorul total pentru toate răspunsurile este egal cu scorul întrebării.

Dacă Tipul selecţiei  este Predefinit Da/NU în fila General, doar opţiunile Da sau Nu sunt disponibile. Verificaţi răspunsul corect şi Salvaţi.

·         Vizualizarea întrebării

o    Vizualizarea întrebării şi răspunsurile acesteia

 

fig9

Figura 9 Întrebare de tip Variante – Vizualizarea întrebării

 

 

 

 

 

2.2.2. Întrebări de tip Text

 

O  întrebare de tip text  este o modalitate de a obţine un simplu fragment de text  de la cursant.

 

fig10

Figura 10 Întrebare de tip Text

 

2.2.2.1 Modificaţi proprietăţile întrebării

 

fig11

Figura 11 Întrebare de tip Text – General

 

·         Definiţia întrebării

 

img00011

Figura 12 Întrebare de tip Text – Definiţia întrebării

 

·         Definiţia întrebării

o    Ordonaţi răspunsurile (dacă este cazul) prin folosirea butoanelor Mută mai sus  sau Mută mai jos. Şterge răspunsurile.

o    Salvaţi

o     

img00012

Figura 13 Întrebare de tip Text - Definiţia răspunsurilor

 

·              Vizualizarea întrebării

o    Vizualizarea întrebării şi a răspunsurilor acesteia.


2.2.3  Întrebare de tip Încărcare fişier

 

Tipul de întrebare Încărcare fişier permite  cursantului încărcarea unui fişier pregătit, reprezentând reacţia şi răspunsul acestuia.

 

fig14

Figura 14 Întrebare de tip Încărcare fişier

 

 

2.2.3.1 Modificaţi proprietăţile întrebării

fig15

Figura 15 Întrebare de tip Încărcare fişier – General

 

·         Definiţia întrebării

o    Adăugaţi întrebarea  în domeniul Definiţia întrebării. Un simplu editor de text  este disponibil. Acesta permite adăugarea imaginilor, link-urilor sau altor resurse  la întrebarea în cauză.

o    Adăugaţi Prompt-ul întrebării  (cum ar trebui să rezolve problema cursantul)

o    Salvaţi

img00015

Figura 16 Întrebare de tip Încărcare fişier – Definiţia întrebării

 

·         Vizualizarea întrebării

o    Vizualizarea întrebării şi răspunsurilor acesteia.

 

img00016

Figura 17  Întrebare de tip Încărcare fişier – Vizualizarea întrebării

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. Întrebări de tip Ordonare

 

La întrebarea de tip ordonare,  sarcina candidatului este de a reordona variante, ordinea în care variantele sunt afişate iniţial fiind semnificativă.

 

figura18

Figura 18 Întrebare de tip Ordonare

 

2.2.4.1. Modificarea proprietăţiilor întrebării

 

fig19

Figura 19 Întrebare de tip Ordonare – General

 

o    Adăugaţi întrebarea  în domeniul Definiţia întrebării. Un simplu editor de text  este disponibil. Acesta permite adăugarea imaginilor, link-urilor sau altor resurse  la întrebarea în cauză.

o    Adăugaţi Prompt-ul întrebării  (cum ar trebui să rezolve problema cursantul)

o    Salvaţi

 

img00019

Figura 20 Întrebare de tip Ordonare – Definiţia întrebării

 

 

·         Definiţia răspunsurilor

o    Adăugaţi un răspuns - puteţi Modifica opţiunile de formatare ale textului, puteţi adăuga imagini, link-uri sau alte resurse

o    Repetaţi prima  etapă de câte ori este necesar

o    Ordonaţi răspunsurile (dacă este cazul) prin folosirea butoanelor Mută mai sus  sau Mută mai jos. Modifică sau Şterge răspunsurile.

 

img00020

Figura 21 Întrebare de tip ordonare – Definiţia răspunsurilor

 

·         Vizualizarea întrebării

o    Vizualizarea întrebării şi răspunsurile acesteia

 

2.2.5. Întrebări de tip Potrivire

 

Întrebarea de tip Potrivire este un element care prezintă cursanţilor două seturi de opţiuni şi le permite acestora să creeze asocieri numai între randuri şi coloane.

 

fig22

Figura 22 Întrebare de tip Potrivire

 

 

2.2.5.1. Modificarea proprietăţiilor întrebării

 

fig23

Figura 23 Întrebare de tip Potrivire – General

 

o    Adăugaţi întrebarea  în domeniul Definiţia întrebării. Un simplu editor de text  este disponibil. Acesta permite adăugarea imaginilor, link-urilor sau altor resurse  la întrebarea în cauză.

o    Adăugaţi Prompt-ul întrebării  (cum ar trebui să rezolve problema cursantul)

o    Salvaţi

 

·         Definiţia răspunsurilor

o    Adăugaţi rânduri şi coloane, în scopul de a construi o matrice a cărei termeni trebuie potriviţi.

o    Verificaţi termenii care se potrivesc, din rânduri şi coloane

o    Salvaţi

o     

img00023

Figura 24 Întrebare de tip Potrivire – Definiţia răspunsurilor, adăugare rând

 

img00024

Figura 25 Întrebare de tip Potrivire - Definiţia răspunsurilor, adăugare coloană

 

img00025

Figura 26 Întrebare de tip potrivire – Definiţia răspunsurilor, potrivire termeni

 

o    Vizualizarea întrebării

o    Vizualizarea întrebării şi răspunsurile acesteia

2.2.6. Întrebări de tip Eseu

 

O întrebare de tip eseu  este o modalitate de a obţine un text (eseu) de la cursant.

 

fig27

Figura 27  Întrebare de tip Eseu

 

2.2.6.1. Modifică proprietăţile întrebării

·         General

fig28

Figura 28 Întrebare de tip Eseu – General

 

·         Definiția întrebării

o    Adăugaţi întrebarea  în domeniul Definiţia întrebării. Un simplu editor de text  este disponibil. Acesta permite adăugarea imaginilor, link-urilor sau altor resurse  la întrebarea în cauză

o    Adăugaţi Prompt-ul întrebării  (cum ar trebui să rezolve problema cursantul)

o    Salvaţi

 

img00028

Figura 29 Întrebare de tip Eseu – Definiţie

 

o    Definiţia răspunsurilor

o    Acest tip de întrebare nu necesită răspunsuri predefinite.

o    Vizualizarea întrebării

o    Vizualizarea întrebării şi răspunsurile acesteia

 

2.2.7. Întrebare de tip În Linie

 

Întrebarea de tip În Linie prezintă un set de opţiuni pentru cursanţi. Sarcina cursanţilor este de a selecta o variantă în funcţie de textul  adăugat. Interacţiunea porneşte întotdeauna fară ca variantele să fie selectate.

 

 

img00036

Figura 30 Întrebare de tip În Linie

 

 

 

2.2.7.1 Modifică proprietăţiile întrebării

 

00037

Figura 31 Întrebare de tip În Linie – General

 

 

 

 

 

img00038

Figura 32 Întrebare de tip În Linie – Definiţia întrebării

 

 

 

o    Adăugaţi un răspuns -  Puteţi  adăuga variantele cu răspuns unic.

o     Adăugaţi text - permite introducerea unui text.

o    Ordonaţi răspunsurile (dacă este cazul) prin folosirea butoanelor Mută mai sus sau Mută mai jos. Modifică sau Şterge răspunsurile.

o    Salvaţi

 

img00039

Figura 33 Întrebare de tip În Linie - Definiţia răspunsurilor

 

 

img00040

Figura 34 Întrebare de tip În Linie – Vizualizarea întrebării

 

 

2.2.8 Întrebare de tip Asociere

 

O întrebare de tip Asociere este un element care prezintă cursanţilor seturi de variante ce trebuie asociate între ele, două câte două. Sarcina cursanţilor este de bifa acele variante care au o anumită corespondenţă între ele.

 

 

img00041

Figura 35 Întrebare de tip Asociere

 

 

2.2.8.1 Modificaţi proprietăţiile întrebării

img00042

Figura 36 Întrebare de tip Asociere – General

 

 

img00043

Figura 37 Întrebare de tip Asociere - Definiţia întrebării

 

o    Adăugaţi răspuns  -  Puteţi  adăuga variantele de răspuns.

o    Ordonaţi răspunsurile (dacă este cazul) prin folosirea butoanelor Mută mai sus sau Mută mai jos. Modifică sau Şterge răspunsurile.

o    Salvaţi

img00044

Figura 38 Întrebare de tip Asociere-Definiţia răspunsurilor

 

 

img00045

Figura 39 Întrebare de tip Asociere– Vizualizarea întrebării

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Ştergerea întrebărilor

 

Pentru a şterge o întrebare trebuie să:

o    Selectaţi întrebarea.

o    Utilizați meniul Întrebare / Şterge întrebarea.

 

fig30

Figura 40 Ştergerea întrebării

2.4. Resurse

 

In această locație sunt stocate propriile  imagini (resurse) care vor fi folosite la adăugarea de întrebări sau răspunsuri.

2.4.1. Adăugare resursă

Pentru a adăuga resurse la un test trebuie să:

o    Utilizați meniul Resurse / Adaugă Resursa

o    Adăugaţi o nouă resursă

img00030

Figura 41 Adaugă resursă

 

o    Căutaţi materialul dorit cu ajutorul butonului Browse  şi selectaţi  Adaugă.

 

img00002324

Figura 42 Resursă adăugată

 


2.4.2.  Ştergere resursă

 

Pentru a şterge o resursă trebuie să:

img00032

Figura 43 Ştergerea resursei

 

Se pot şterge toate resursele, selectând butoanele Resurse / Şterge toate resursele.

 

2.5. Editoare

 

Editoarele sunt folosite pentru a facilita crearea de formule matematice, formule de chimie şi sisteme  electronice.

 

Pentru a folosi editoarele trebuie să:

img00033

Figura 44 Editoare

 

2.6  Adăugare întrebare din alt test

 

Prin folosirea acestei opţiuni, se pot adăuga întrebări din alte teste, la noul test.

 

img00034

Figura 45 Adaugă întrebare din alt test

 

2.7. Salvarea testului

 

Pentru a salva testul (întrebările şi resursele) utilizați meniul Test/Salvează.