ÎNVĂŢARE

Acest meniu este dedicat utilizatorilor elevi. Elevul poate vizualiza aici cursurile deschise, curente, viitoare şi istoricul cursurilor. Aici, mai sunt disponibile şi absenţele, notele, temele, raportul cursurilor şi portofoliile şcolare.

CURSURI ÎN DESFĂŞURAREAceastă zonă prezintă o listă a cursurilor asincrone la care elevii pot să se înregistreze. Pentru vizualizarea mai multor informaţii despre un anumit curs, elevul trebuie să apese pe numele cursului, apoi acesta se poate înregistra apăsând pe butonul Inregistrează-te. După această operaţie, cursul va apărea în zona Cursuri viitoare.

ABSENŢE ŞI NOTE


Absenţe


În această secţiune, elevul îşi poate vizualiza absenţele. Pagina este împărţită în 4 casete: Absenţe discipline, Registrul de absenţe la discipline, Absenţe cursuri, Registrul de absenţe la cursuri.
Lista absenţelor are următoarele câmpuri:

Note


În această secţiune, elevul îşi poate vizualiza notele. Pagina este împărţită în 6 casete: Note la discipline, Registrul de note la discipline, Note la cursuri, Registrul de note la cursuri, Note la teme, Registrul de note la teme.
Lista notelor cuprinde următoarele câmpuri:

TEMEÎn această secţiune, elevul îşi poate vizualiza temele şi poate răspunde la acestea.

Puteţi selecta o Temă sau puteţi apăsa butonul Afişează temă sau butonul Rezolvă.

RAPOARTE CURSURI


În această secţiune, elevul poate vedea un raport asupra cursului pe care l-a urmat.
Raportul cuprinde următoarele informaţii:

Când se selectează un curs din acest raport, mai este disponibil încă un raport, Raportul cu privire la lecţii. Aici sunt prezentate lecţiile cursului.

PORTOFOLII ŞCOLARE


În această secţiune, elevul îşi poate administra portofoliile şcolare. Pentru a adăuga un portofoliu nou, se apasă pe butonul Adaugă, se introduce denumirea portofoliului şi se apasă Ok. Pentru a edita sau şterge un portofoliu, se selectează portofoliul şi se apasă pe butonul Editează sau Şterge.

După apăsarea butonului Ok va apărea următoarea fereastră.

Fereastra are două zone diferite:
Când se selectează butonul Adaugă apare următoarea fereastră:

Pentru a adăuga la portofoliu noi cursuri urmate, elevul trebuie să apese butonul Caută, să selecteze cursul dorit şi să apese Adaugă.

CURSURI DISPONIBILECursuri curente


Această secţiune se compune dintr-o listă de cursuri curente în desfăşurare la care elevul participă. Prin apăsarea pe un curs se vor afişa mai multe detalii despre el, în partea din stânga a paginii.
În secţiunea din mijloc vor apărea prerechizitele cursului iar în partea dreapta participanţii la curs.După deschiderea unui curs asincron, elevul poate adăuga adnotări cursului cu ajutorul butonului din partea stângă sus.

După deschiderea unui curs sincron, elevul poate apăsa Alătură-te la clasa virtuală pentru a se alătura cursului. Aici, elevul primeşte materiale de la profesorul cursului. Dacă elevul închide din greşeală un material, el poate redeschide materialul prin apăsarea butonului Momentul curent.

Cursuri viitoare


Această secţiune este compusă dintr-o listă de cursuri planificate la care elevul participă şi care nu au început încă. Selectând un curs, vor apărea mai multe detalii despre acesta.

Istoric curs


În această secţiune, utilizatorul poate vizualiza o listă a tuturor cursurilor încheiate pe care le-a urmat elevul. Selectând un curs, vor apărea mai multe detalii despre acesta.