GLOSAR


A
B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
Adaptiv
Prezentând sau având o capacitate pentru sau tendinţă spre adaptare; programele de învăţământ adaptive se adaptează la nivelul sau preferinţele celui care învaţă.
Animaţie
Acţiunea de a face sau de a desena astfel încât se creează iluzia de mişcare reală spontană; prezentarea rapidă în secvenţe a unor desene diferite cu scopul creării iluziei de mişcare.
Applet
Este o aplicaţie pe computer destinată executării unei sarcini specifice simple; un program mic, care rulează pe Internet sau pe Intranet, scris în limbajul de programare denumit Java.
Articol de Evaluare
Determinarea importanţei, mărimii sau valorii unei probleme sau a unei părţi de informaţie; o întrebare sau un exerciţiu la un test, concurs, sau altfel de evaluare.
B
Browser
Un program pe calculator folosit pentru accesarea site-urilor sau a informaţiilor dintr-o reţea. Cel mai des se foloseşte ca prescurtare pentru "Web Browser".
C
CBT
Instruire Computerizată; instruire sau învăţare unde un program pe calculator furnizează activităţi şi feedback in locul unui instructor real.
Creare de Conţinut
Modalitate de a furniza informaţii spre a fi procesate de elev; realizatorii de conţinut compun componente media folosind un instrument denumit sistem de creare de conţinut.
Comportament
Felul în care ceva funcţionează sau operează; ceva ce implică acţiune sau răspuns la un stimul din partea unui organism.
Chat sau Chat Room
A lua parte la un dialog online; o discuţie de grup interactivă şi în timp real.
Clasă pentru Instruire
Locul, în general o cameră, unde are loc o activitate de instruire sau învăţare.
CMI
Instruire Administrată de Calculator - aceasta este o componentă a învăţării electronice unde calculatorul este folosit pentru furnizarea de obiective de studiu, resurse de învăţare şi evaluări ale performanţei elevului.
Competenţe / Model de Competenţă
Bagaj de cunoştinţe, aptitudini sau atitudini care permit unei persoane să reacţioneze într-o manieră potrivită; starea sau capacitatea de a fi corespunzător sau corect calificat.
Computer Managed Instruction (Instrucţiune Administrată de Calculator)
Este un model de date venit în sprijinul schimbului de obiecte de studiu şi un serviciu de execuţie.
Cookie
Cunoscute ca HTTP cookies, acestea sunt pachete de text trimise de către server către un client Web, de obicei unui browser; apoi sunt trimise înapoi neschimbate de către client de fiecare dată când este accesat acel server.
Curs
Educaţie constând într-o serie de lecţii sau şedinţe.
Courseware
Un program informatic destinat a fi utilizat în clasă pe un calculator; un pachet de programe centralizate pe un server pentru învăţământ care dă profesorilor posibilitatea de a posta materiale de curs, liste, colocvii, etc.
Curriculum
Un program organizat de învăţământ destinat furnizării unei pregătiri culturale sau profesionale bine definite; o serie de cursuri înrudite care trebuie urmate în scopul unei calificări sau a unui alt obiectiv.
D
Domenii de învăţare
Acestea determină ce activităţi, impuneri, şi moduri de reprezentare (faţă-în-faţă, video, online, multimedia) sunt optime bazându-se pe rezultatul de învăţare dorit.
E
E-învăţare
Un câmp tehnologizat ce furnizează programe de învăţare şi instruire; o modalitate de facilitare şi extindere a învăţării prin folosirea de instrumente bazate atât pe tehnologia informatică cât şi pe tehnologia comunicaţiei, incluzând calculatoarele personale, CD-ROM-uri, televiziune digitală, şi altele.
E-poştă
Poştă electronică, care permite persoanelor care au calculatoare şi sisteme de operare diferite să comunice între ei pe calea Internetului.
Educaţie Computerizată
Un program pe calculator folosit pentru dobândirea cunoştinţelor; mod de învăţare ce scoate în evidenţă utilizarea calculatoarelor.
Evaluare de Formare
O verificare în desfăşurare care descrie şi analizează modul în care o activitate este îndeplinită; rezultatele sunt interpretate.
F
FAQ
Întrebări Frecvent Adresate
Feedback
Reprezintă fluxul de informaţie care se întoarce în sistem astfel încât performanţa actuală să poată fi comparată cu cea planificată.
G
Grafic
Orice fişier care stochează o imagine sau poză electronică; Mediul de furnizare a unei imagini statice spre a fi interpretată vizual de către elev.
GIF
Format Schimb Grafic
GUI
Interfaţa Grafică a Utilizatorului
Generator
Operaţie prin intermediul căreia se pot genera noi teste din unele existente
H
HTML
Limbaj Marcare Hiper Text
Hipertext
Documente sau alte informaţii subliniate clasic şi scrise cu caractere colorate şi care au inserate link-uri care permit unui cititor să acceseze informaţii legate de punctele specifice din text.
I
Icoană
Un simbol grafic (de obicei o imagine simplă) care indică un program sau o comandă sau un fişier de date sau o noţiune pentru un utilizator grafic.
Instrucţiune cu viteză proprie
Instrucţiunea cu viteză proprie a fost definită prin lucrul elevilor la viteza lor către obiectivele standard fixate de instructor.
Interfaţă utilizator
O componentă a unui sistem de calculator referitor la modalitatea în care un program se prezintă unui utilizator, cum arată pe ecran, comenzile pe care le pune la dispoziţia utilizatorului, sau nivelul la care utilizatorul poate comunica cu programul.
Instructor Led Training (ILT)
Instruire tradiţională ţinută de către un instructor real care se află acolo în persoană.
Instrucţiune pe bază de performanţă
Instrucţiune care dezvoltă performanţa elevului folosind obiective de învăţare pe bază de sarcină scrise cu un verb de acţiune. Elevii îşi demonstrează competenţa prin realizarea efectivă a obiectivelor la standardele stabilite.
Instruire pe bază de Tehnologie (IBT)
Furnizarea conţinutului folosind Internetul, LAN sau WAN (intranet sau extranet), transmitere prin satelit, casetă audio sau video, TV interactiv, sau CD-ROM. Sinonime sunt TBT, CBT şi CBL.
Instruire /Învăţare Sincronă
instruirea care are loc în timp real. Elevul şi instructorul trebuie să fie online în acelaşi timp.
Învăţare prin Colaborare
Punerea la dispoziţie a informaţiilor, lucrul alături sau împreună cu alţii în special într-un efort intelectual pentru a învăţa sau dobândi cunoştinţe prin studiu.
Învăţare Online
o metodă de învăţare în care sistemul învaţă în timp ce este utilizat. Această metodă de învăţare este mai robustă decât învăţarea off-line deoarece sistemul se poate adapta la schimbările ce pot apărea în mediul sistemului.
Interfaţa Grafică a Utilizatorului
GUI - un tip de interfaţă a utilizatorului care permite persoanelor să interacţioneze cu dispozitive electronice precum calculatoare, dispozitive de buzunar (Playere MP3, Playere Media Portabile, console pentru Jocuri), aparatură casnică şi echipamente de birou.
Învăţare Computerizată
Un tip de învăţământ unde mediul de instruire este tehnologia informatică - învăţare electronică.
Întrebări Frecvent Adresate
Un tip de document des întâlnit pe Internet care conţine o listă de întrebări şi răspunsuri despre un subiect specific asamblate într-o listă organizată convenabil pentru a putea fi uşor de citit.
Instruire Computerizată
Un mod de instruire interactivă în care un calculator furnizează o serie de stimuli elevului, întinzându-se de la întrebări până la alegeri sau decizii care trebuie luate; calculatorul înlocuieşte instructorul.
Interactivitate
O caracteristică a programelor multimedia în care se aşteaptă ca utilizatorii să răspundă în mod direct la opţiunile disponibile pe ecran, astfel personalizându-se ceea ce este prezentat în funcţie de nevoile sau dorinţele lor.
Internet
Reţea modernă a zeci de mii de calculatoare legate între ele; O reţea globală care conectează alte reţele şi calculatoare de pe tot cuprinsul lumii.
Instruire bazată pe Internet
Un program de învăţare bazat pe reţea; Instruire care este realizată integral cu ajutorul conexiunii la Internet.
Internet Explorer (IE)
A fost dezvoltat de către Microsoft şi este unul din cele mai răspândite browsere de pe glob; un program care permite vizualizarea mai multor web site-uri.
ISD
Asigură dobândirea de către elevi a aptitudinilor necesare pentru atingerea cu succes a nivelului de performanţă stabilit. Un proces de formare pentru proiectarea instruirii, instruirea poate fi computerizată sau tradiţională.
J
Java
Un limbaj de programare dezvoltat de Sun Microsystems care este operaţional în orice sistem hardware /software.
Java Applet
Un program scurt scris în Java care este anexat la o pagină World Wide Web şi executat de motorul browser.
JPEG
PronunţatJAY-peg - Joint Photographic Expert Group (Grup Expert Comun Fotografic); un format de fişier pentru date imagine care permite "comprimarea lossy", ex. care poate pierde anumite informaţii în momentul decomprimării.
K
L
LCMS
Learning Content Management System (Sistem de Management al Conţinutului de învăţare)
Learning Content Management System (LCMS)
Program de furnizare, urmărire şi administrare a instruirii; pe bază web pentru facilitarea accesului la conţinutul de învăţare şi administrare.
Limbaj Marcare Hiper Text
Un limbaj de programare pe calculator care ajută la controlul formatului conţinutului şi construcţiei documentelor din World Wide Web.
LMS
Learning Management System (Sistem de Management al învăţării)
Lecţie
O secţiune a învăţării sau predării în care se împarte un conţinut mai larg de învăţare.
Localizare
Procesul de particularizare a programului pentru un anumit loc şi /sau limbă.
Log-in
Procedură pentru declararea faptului că o aplicaţie va fi utilizată; Pentru obţinerea accesului la un sistem de calculator, de regulă prin furnizarea unor informaţii stabilite anterior, cum ar fi nume utilizator şi parolă.
M
Meta Date
Informaţii care permit stocarea unui conţinut extras dintr-o bază de dat; de regulă meta datele sunt înregistrate în fişiere XML şi sunt citite de sistemele LMS şi LCMS.
Metodă de furnizare
Modul în care un curs sau o instruire este accesibilă elevului; poate fi televizat pe un site la distanţă, cablu TV, casetă video, via Internet, CD ROM, dischetă sau prin poştă standard. Multe cursuri la distanţă au o componentă F2F (faţă-în-faţă) de asemenea.
Model
O reprezentare a procesului sau a sistemului care încearcă să asocieze cele mai importante variabile din sistem; o reprezentare folosită ca surogat pentru ceva real, în scopul testării, modificării, prezentării, etc.
Modelare
În vizualizarea calculatorului, procesul de creare a structurilor de date utilizate la reprezentarea obiectelor şi a scenelor, de regulă folosind un program cu scop special; diferit de procesul de "interpretare" pentru crearea imaginilor.
Mozilla Firefox
Un browser cu sursă liberă şi deschisă dezvoltat de Mozilla Corporation, care este unul dintre cele mai utilizate browser-e din acest moment.
MPEG
Pronunţat M-peg; Moving Picture Experts Group (Grup Experţi Imagine Animată) este denumirea unei familii de standarde utilizate la codarea informaţiilor audio-vizuale (ex., filme, video, muzică) într-un format digital comprimat.
Motor de căutare
Un program care caută documente corespunzătoare cuvintelor cheie şi care restituie o listă de documente în care s-au găsit cuvintele cheie.
Multimedia
combinaţia diferitelor medii de calculator, de regulă audio, text, grafice, şi animaţie, într-o singură prezentare; Prezentările multimedia sunt de regulă rerulate direct din calculator.
N
Navigator Netscape
Navigatorul Netscape este un browser alternativ pentru internet şi a fost creat original în 1994.
Nivel la înregistrare
Cunoştinţele, aptitudinile şi poziţiile anterioare care sunt cerute în prealabil pentru un curs dat, sau care sunt presupuse a fi existente de către realizatorii cursului.
O
Offline
Neconectat; ceva care nu este momentan activ sau disponibil pentru accesare în sistem.
Online
Conectat la internet; accesoriile sau dispozitivele unui computer direct conectate, şi sub controlul, unei unităţi centrale de procesare (CPU) în timp real.
Obiectiv Terminal
Un obiectiv de învăţare, cunoştinţele sau aptitudinea pe care un elev se aşteaptă să le dobândească la sfârşitul unei perioade de instruire.
Obiectiv de performanţă
Sinonim cu obiectiv de învăţare reprezintă un obiectiv operaţional care defineşte ceea ce poate să fac elevul după condiţiile inerente de " realizare " a unui comportament dorit şi a criteriilor de reuşită.
Obiectiv de învăţare
Un obiectiv de învăţare este o declaraţie măsurabilă care identifică aptitudinea dezvoltată sau cunoştinţele acumulate ca rezultat al învăţării.
P
PDF
Portable Document Format (Format Document Portabil)
Performanţă
Îndeplinirea temelor de lucru sau a responsabilităţilor şi a contribuţiilor la scopurile organizatorice, inclusiv comportament şi atitudine profesională (acţiuni, atitudine, şi maniera de realizare) demonstrată de abordarea angajatului în vederea finalizării temei de lucru.
Program
o serie sau un set de instrucţiuni pentru un calculator, care îi spune ce să facă sau cum să se comporte.
R
Reusable Learning Object (RLO)
O colecţie de RIO (Obiect Informaţie Refolosibilă - o colecţie de conţinut şi articole de evaluare asamblate în jurul unui singur obiectiv de învăţare.), revizuire, rezumat, şi evaluări care suportă un anumit obiectiv de învăţare.
RLO
Reusable Learning Object [Obiect de învăţare Refolosibil] (o anumită parte de conţinut şi codul care reprezintă o evaluare, exerciţiu, cuprins instructiv, etc.).
S
SCORM
Sharable Content Object Reference Model - un set de specificaţii care produce obiecte de învăţare mici, refolosibile.
Sistem de Management al învăţării
Un program care administrează administrarea instruirii şi de asemenea un termen larg răspândit folosit pentru o gamă largă de sisteme care organizează şi asigură accesul la serviciile de învăţare online pentru elevi, profesori, şi administratori.
Sistem de Operare
Un program care permite computerului să funcţioneze. Cuprinde programe ca fişiere de bază şi manipulatori I/O. Toate sub-sistemele rulează sub sistemul de operare.
Soluţie End-to-end (cap la cap)
Un termen de marketing folosit de majoritatea furnizorilor de învăţământ electronic; vrea să spună că produsele şi serviciile lor cuprind toate aspectele învăţării electronice.
Studiu /Învăţământ asincron
Cunoaştere sau calificare dobândită prin instruire sau prin studiu fără necesitatea sincronizării în timp pentru transmitere; un program de învăţare care nu necesită ca elevul şi profesorul să participe în acelaşi timp.
Sistem de Creare de Conţinut sau Instrument de Creare de Conţinut
Se referă la un sistem computerizat care permite unui grup să creeze conţinut pentru sisteme inteligente de învăţare computerizată; un program care ajută la scrierea hiper-textului sau a aplicaţiilor multimedia; un sistem de creare de conţinut nu necesită cunoştinţe de programare pentru a putea fi folosit.
Server
Un computer sau dispozitiv dintr-o reţea, care administrează resursele reţelei.
Storyboard (panou material)
Un panou sau o serie de panouri create de dezvoltator, pe care se afişează consecutiv o serie de scheme conform modificărilor importante ale scenei şi acţiunii.
T
Text
Furnizarea informaţiilor folosind cuvintele; materialul scris sau imprimat care alcătuieşte structura principală a unei publicaţii.
Tutorial
Un mod de instruire sau un manual destinat învăţării elevilor cum să utilizeze un sistem de calculator, de regulă după metoda pas cu pas. Unele baze de date includ nu manual online.
U
Uniform Resource Locator
URL - O adresă pentru un fişier sau un loc pe Internet
URL
Uniform Resource Locator
Utilizare
Se referă la cât de simplu este pentru clienţi să efectueze acţiunile dorite pe un site web sau într-o aplicaţie.
V
Video
Modalitate de furnizare a informaţiilor şi a reprezentării electronice a unei secvenţe de imagini, descrierea scenelor statice sau animate. Poate include audio, animaţie, grafice, texte.
W
World Wide Web
Componentă a Internetului şi sistemul de prezentare a documentului hiper-media care poate fi accesat pe Internet folosind un program denumit browser (motor de căutare) Web.
WWW
World Wide Web