ADMINISTRARE

În această secţiune sunt disponibile numeroase domenii pentru utilizatorii cu privilegii administrative:

SECURITATE


Roluri


Un rol de securitate constituie un privilegiu acordat utilizatorilor sau grupurilor în baza unor condiţii specifice. Ca grupuri, rolurile de securitate vă permit restricţionarea accesului la anumite resurse pentru mai mulţi utilizatori în acelaşi timp. Acordarea unui rol de securitate unui utilizator sau unui grup conferă privilegiile de acces definite pentru respectivul utilizator sau grup, atâta timp cât utilizatorul sau grupul se află "în" rolul de securitate.

Adăugarea unui rol


Utilizatorii cu privilegii administrative pot adăuga noi roluri de securitate la sistem. Pentru adăugarea unui nou rol de securitate, selectaţi butonul Adaugă din meniul Operaţii. Va apărea caseta de dialog Adaugă un nou rol, permiţând introducerea următoarelor informaţii:
 • Numele rolului - denumirea rolului de securitate
 • Descrierea rolului - descrierea rolului de securitate

Editarea unui rol


Utilizatorii cu privilegii administrative pot edita roluri de securitate deja existente. Pentru editarea rolurilor de securitate deja existente, selectaţi butonul Modifică din meniul Operaţii. Va apărea caseta de dialog Modifică rol, permiţând editarea proprietăţilor rolului.

Ştergerea unui rol


Utilizatorii cu privilegii administrative pot şterge roluri de securitate existente. Odată un rol de securitate introdus în sistem, acesta nu poate fi şters înainte de ştergerea tuturor asocierilor.

Asocierea funcţiilor la roluri


Permisiunile de securitate sunt asociate rolurilor cu ajutorul funcţiilor. Utilizatorii cu privilegii administrative pot asocia funcţii la roluri de securitate. Pentru asocierea rolurilor şi a funcţiilor şi pentru a elimina asocierile de funcţie, selectaţi butonul Administrează funcţiile asociate acestui rol din meniul Operaţii.

Asocierea grupurilor la roluri


Utilizatorii cu privilegii administrative pot asocia grupuri la roluri de securitate. Pentru asocierea grupurilor la roluri selectaţi butonul Administrează grupurile asociate acestui rol din meniul Operaţii.

Grupuri

Adăugarea grupurilor


Utilizatorii cu privilegii administrative pot adăuga noi grupuri de securitate la sistem. Pentru adăugarea unui nou grup de securitate, selectaţii butonul Adaugă din meniul Operaţii. Va apărea caseta de dialog Adaugă un grup, permiţând introducerea următoarelor informaţii:
 • Numele grupului - denumirea grupului de securitate
 • Descrierea grupului - descrierea grupului de securitate

Editarea grupurilor


Utilizatorii cu privilegii administrative pot edita grupurile de securitate deja existente. Pentru editarea grupurilor de securitate deja existente, selectaţi butonul Modifică din meniul Operaţii. Va apărea caseta de dialog Modifică rolul, permiţând editarea proprietăţilor grupului.

Ştergerea grupurilor


Utilizatorii cu privilegii administrative pot şterge grupuri de securitate existente. Odată un grup de securitate introdus în sistem, acesta nu poate fi şters înainte de ştergerea tuturor asocierilor.

Asocierea utilizatorilor la grupuri


Utilizatorii cu privilegii administrative pot asocia utilizatori la grupuri de securitate. Pentru asocierea utilizatorilor la grupuri selectaţi butonul Administrează utilizatorii asociaţi acestui grup din meniul Operaţii.

Asocierea rolurilor la grupuri


Utilizatorii cu privilegii administrative pot asocia roluri la grupuri de securitate. Pentru asocierea rolurilor la grupuri selectaţi butonul Administrează rolurile asociate acestui grup din meniul Operaţii.

Utilizatori


Meniul Utilizatori permite vizualizarea tuturor utilizatorilor AeL. Raportul cuprinde următoarele informaţii: nume utilizator, prenume, nume, nume complet, marca, email şi o coloană intitulată Importat. Dacă utilizatorul este importat din Active Directory valoarea coloanei este Da, altfel este Nu.

ORGANIZARE


Perioade


Utilizatorii cu privilegii administrative pot administra perioadele utilizând funcţionalităţile specifice din secţiunea Organizare a modulului Administrare. Perioadele definite în această secţiune sunt utilizate ulterior la configurarea altor componente organizatorice şi, prin urmare, configurarea acestora trebuie să fie primul pas realizat după instalarea cu succes a AeL.

Adăugarea perioadelor


Utilizatorii cu privilegii administrative pot adăuga perioade şi pot defini perioade drept implicite. Pentru adăugarea unei perioade trebuie selectat butonul Adaugă din meniul Operaţii. Va apărea caseta de dialog Adaugă o nouă perioadă.


Pentru crearea unei perioade utilizatorul trebuie să menţioneze următoarele:
 • Nume perioadă - denumirea perioadei de adăugat
 • Data de start a perioadei - data la care începe perioada
 • Data de final a perioadei - data la care se încheie perioada
 • Perioada implicită - specifică faptul că perioada nou introdusă va fi perioada implicită.

Atenţie, o singură perioadă poate fi perioadă implicită. O singură perioadă va fi marcată drept implicită, alte entităţi organizatorice vor fi definite la utilizarea lor.

Editarea perioadelor


Utilizatorii cu privilegii administrative pot edita perioade şi pot defini o perioadă drept implicită. Pentru editarea unei perioade trebuie selectat butonul Modifică din meniul Operaţii. Va apărea caseta de dialog Modifică perioada. Elementele care pot fi modificate sunt identice cu cele necesare adăugării unei perioade.

Ştergerea perioadelor


Utilizatorii cu privilegii administrative pot şterge perioade. Pentru ştergerea unei perioade trebuie selectat butonul Şterge din meniul Operaţii. Va apărea un dialog de confirmare pentru avertizarea utilizatorului asupra modificării care va fi efectuată. Odată o perioadă introdusă de alte entităţi organizatorice, nu poate fi ştearsă înainte de ştergerea tuturor asocierilor existente.

Ani de studiu


Utilizatorii cu privilegii administrative pot administra anii de studiu pe care îi va utiliza platforma AeL. Anii de studiu se utilizează în definiţiile tipului de componentă şi, de asemenea, în alte părţi ale aplicaţiilor, în special în activităţile de predare şi învăţare.

Adăugarea anilor de studiu


Utilizatorii cu privilegii administrative pot adăuga ani de studiu. Pentru adăugarea unui an de studiu trebuie selectat butonul Adaugă din meniul Operaţii. Va apărea caseta de dialog Adaugă an de studiu.


Pentru crearea unui an de studiu utilizatorul trebuie să menţioneze numele anului de studiu.

Editarea anilor de studiu


Utilizatorii cu privilegii administrative pot edita anii de studiu. Pentru editarea unui an de studiu trebuie selectat butonul Modifică din meniul Operaţii. Va apărea caseta de dialog Modifică an de studiu, permiţând utilizatorului să modifice denumirea anului de studiu.

Ştergerea anilor de studiu


Utilizatorii cu privilegii administrative pot şterge anii de studiu. Pentru ştergerea unui an de studiu trebuie selectat butonul Şterge din meniul Operaţii. Va apărea un dialog de confirmare pentru avertizarea utilizatorului asupra modificării ce se va efectua. Odată un an de studiu introdus în sistem nu poate fi şters înainte de anularea tuturor asocierilor.

Tipuri de şcoli

Implicit aplicaţia are un tip de şcoală cu numele AeL. Acest nume poate fi schimbat şi deasemenea se pot introduce noi tipuri de şcoli.

Adăugarea tipurilor de şcoli

Utilizatorii cu privilegii administrative pot adăuga noi tipuri de şcoli. Pentru a adăuga un nou tip de şcoală trebuie selectată varianta Adaugă din meniul Operaţii.

Va apărea o fereastră de dialog unde utilizatorul va putea specifica un nume pentru noul tip de şcoală.

Modificarea tipurilor de şcoli

Utilizatorii cu privilegii administrative pot edita tipurile de şcoli. Pentru a modifica un tip de şcoală trebuie selectată varianta Modifică din meniul Operaţii. Fereastra de dialog cu titlul Modifică un tip de şcoală va fi afişată permiţând utilizatorului să editeze tipul de şcoală selectat.

Ştergerea tipurilor de şcoli

Utilizatorii cu privilegii administrative pot şterge tipurile de şcoli. Pentru a şterge un tip de şcoală trebuie selectată varianta Şterge din meniul Operaţii. Va apărea un dialog de confirmare pentru avertizarea utilizatorului asupra modificării care se va produce.

Tipuri de componente


Tipurile de componentă sunt elementele utilizate la definirea structurii organizatorice. Tipurile componentei sunt utilizate ca şabloane pentru definiţiile componentei şi, prin urmare, trebuie configurate înainte de configurarea structurii organizatorice. Tipurile componentei pot fi create ca structură ierarhică şi pot avea orice formă organizatorică. Implicit, poate exista un singur tip de componentă rădăcină. Acest tip de componentă rădăcină trebuie plasat în cea mai înaltă structură ierarhică din forma organizatorică.

Adăugarea tipurilor de componente


Utilizatorii cu privilegii administrative pot adăuga tipuri de componente. Pentru adăugarea unui tip de componentă trebuie selectat butonul Adaugă tip componentă din meniul Operaţii.


în listă va apărea un nou tip de componentă, permiţând utilizatorului să menţioneze următoarele:
 • Denumire tip componentă - denumirea noului tip de componentă
 • Permite disciplină - dacă disciplinele pot fi asociate tipului de componentă
 • Permite an de studiu - dacă anii de studiu pot fi asociaţi tipului de componentă

Editarea tipurilor de componente


Utilizatorii cu privilegii administrative pot edita tipuri de componente. Pentru editarea unui tip de componentă trebuie selectat butonul Modifică tipul de componentă. Va apărea caseta de dialog Modifică tipul de componentă, permiţând utilizatorului să editeze proprietăţile tipului de componentă selectat.

Ştergerea tipurilor de componente


Utilizatorii cu privilegii administrative pot şterge tipuri de componente. Pentru ştergerea unui tip de componentă trebuie selectat butonul Şterge tipurile de componentă selectate din meniul Opţiuni. Va apărea un dialog de confirmare pentru avertizarea utilizatorului asupra modificării care se va produce. Odată un tip de componentă introdus în sistem, acesta nu poate fi şters înainte de ştergerea tuturor asocierilor.

Componente


Componentele sunt utilizate la definirea structurii organizatorice. Componentele pot fi folosite la specificarea unei structuri organizatorice ierarhice care va cuprinde utilizatorii în funcţie de ocupaţia lor definită. Componentele pot fi structurate numai în baza definirii tipurilor de componente create anterior.

Adăugarea componentelor


Utilizatorii cu privilegii administrative pot adăuga componente organizatorice. Pentru adăugarea unei noi componente organizatorice trebuie selectat butonul Adaugă componentă din meniul Operaţii. în lista de componente va apărea o nouă componentă, permiţând utilizatorului să menţioneze următoarele:
 • Nume - denumirea componentei organizatorice
 • Tip componentă - tipul componentei organizatorice
 • An de studiu - anul de studiu asociat noii componente


Tipul componentei care poate fi selectat pentru o nouă componentă este filtrat de tipul componentei părinte.

Editarea componentelor


Utilizatorii cu privilegii administrative pot edita componente organizatorice. Pentru adăugarea unei componente organizatorice trebuie selectat butonul Modifică componenta selectată. Va apărea caseta de dialog Modifică o componentă, permiţând utilizatorului să modifice proprietăţile componentei organizatorice selectate.

Ştergerea componentelor


Utilizatorii cu privilegii administrative pot şterge componente organizatorice. Pentru ştergerea unei componente organizatorice trebuie selectat butonul Şterge componenta selectată din meniul Operaţii. Va apărea un dialog de confirmare pentru avertizarea utilizatorului asupra modificării care se va produce. Odată o componentă organizatorică introdusă în sistem, nu poate fi ştearsă înainte de ştergerea tuturor asocierilor.

Asocierea perioadelor orare


Utilizatorii cu privilegii administrative pot asocia perioade orare la componente organizatorice. Pentru asocierea perioadelor orare, selectaţi componenta şi apăsaţi butonul Adaugă perioade orare. Va apărea fereastra de dialog care permite utilizatorului să adauge una sau mai multe perioade orare.

Ocupaţii


Ocupaţiile sunt utilizate pentru diferenţierea utilizatorilor în momentul asocierii acestora la componentele organizaţionale.

Adăugarea ocupaţiilor


Utilizatorii cu privilegii administrative pot adăuga ocupaţii. Pentru adăugarea unei ocupaţii trebuie selectat butonul Adaugă din meniul Operaţii. Va apărea fereastra de dialog Adaugă ocupaţia care permite utilizatorului să menţioneze următoarele:
 • Nume ocupaţie - denumirea ocupaţiei
 • Descrierea ocupaţiei - o descriere textuală a ocupaţiei

Editarea ocupaţiilor


Utilizatorii cu privilegii administrative pot edita ocupaţii. Pentru editarea unei ocupaţii trebuie selectat butonul Modifică din meniul Operaţii. Va apărea o fereastră de dialog Modifică o ocupaţie care permite utilizatorului să editeze proprietăţile ocupaţiei selectate.

Ştergerea ocupaţiilor


Utilizatorii cu privilegii administrative pot şterge ocupaţiile. Pentru ştergerea unei ocupaţii trebuie selectat butonul Şterge din meniul Operaţii. Va apărea un dialog de confirmare pentru avertizarea utilizatorului asupra modificării care se va produce. Odată o ocupaţie introdusă în sistem, nu poate fi ştearsă înainte de ştergerea tuturor asocierilor.

Ocupaţii pentru tipuri de componente


Asocierea dintre tipurile de componente şi ocupaţii este necesară pentru ca sistemul să poată determina ce ocupaţii ale utilizatorului pot fi prezente în componentele organizatorice.

Asocierea ocupaţiei la tipul de componentă


Utilizatorii cu privilegii administrative pot crea asocieri între tipurile de componentă şi ocupaţii. Pentru asocierea unei ocupaţii şi a unui tip de componentă, administratorul trebuie să navigheze către componenta dorită şi să selecteze ocupaţia.

Eliminarea asocierii dintre tipurile de componentă şi ocupaţii


Utilizatorii cu privilegii administrative pot elimina asocierile dintre tipurile de componentă şi ocupaţii. Odată o asociere între o ocupaţie şi un tip de componentă introdusă în sistem, nu poate fi ştearsă înainte de ştergerea tuturor asocierilor.

Ocupaţii pentru utilizatori asociaţi la componente


Ocupaţiile pentru utilizatorii asociaţi la componente sunt asocierile dintre utilizatori, componente şi ocupaţii. Această asociere este restricţionată de ocupaţiile asociate tipurilor de componentă. Pentru mai multe informaţii despre acest subiect puteţi consulta capitolul Ocupaţii pentru tipuri de componente.

Asocierea ocupaţiilor utilizatorului la componente


Utilizatorii cu privilegii administrative pot crea asocieri între utilizatori, componente şi ocupaţii. Pentru asocierea unui utilizator la o a componentă şi la o ocupaţie, administratorul trebuie să navigheze în structura organizatorică folosind Arborele organizaţiei disponibil, să selecteze utilizatorul şi ocupaţia şi să apese butonul Adaugă selecţia, conform celor indicate în imaginea de mai jos.

Eliminarea asocierii dintre ocupaţiile utilizatorului şi componentă


Utilizatorii cu privilegii administrative pot elimina asocierile dintre utilizatori, componente şi ocupaţii selectând asocierea şi apăsând butonul Şterge selecţia.

Discipline


Utilizatorii cu privilegii administrative pot crea şi modifica disciplinele.

Adăugarea disciplinelor


Disciplinele pot fi adăugate prin selectarea butonului Adaugă din meniul Operaţii. După selectarea butonului din meniu va apărea caseta de dialog Adaugă o disciplină nouă, permiţând utilizatorului să introducă numele disciplinei.

Editarea disciplinelor


Disciplinele pot fi editate prin selectarea butonului Modifică din meniul Operaţii. După selectarea butonului din meniu va apărea caseta de dialog Modificaţi o disciplina,permiţând utilizatorului să modifice numele disciplinei.

Ştergerea disciplinelor


Utilizatorii cu privilegii administrative pot şterge disciplinele definite în sistem. Odată o disciplină introdusă în sistem, nu poate fi ştearsă înainte de ştergerea tuturor asocierilor.

Administrarea disciplinelor


Odată disciplinele definite, utilizatorii cu privilegii administrative pot asocia disciplinele la componente organizatorice şi utilizatori.

Asocierea disciplinelor la componente şi utilizatori


Utilizatorii cu privilegii administrative pot asocia disciplinele la componente organizatorice şi la utilizatori asociaţi acestora. O disciplină asociată la o componentă organizatorică superioară va fi preluată la toate componentele organizatorice subordonate. O disciplină poate fi asociată unei componente sau unui utilizator selectând componenta sau utilizatorul, selectând disciplinele şi apăsând butonul Adaugă disciplinele selectate.

Eliminarea asocierii dintre discipline şi componente


Utilizatorii cu privilegii administrative pot elimina asocierile dintre discipline şi componentele organizatorice sau dintre discipline şi utilizatori selectând componenta sau utilizatorul, selectând disciplina şi apăsând butonul Şterge disciplinele selectate. Odată introdusă în sistem, asocierea dintre discipline şi componente /utilizatori nu poate fi ştearsă înainte de ştergerea tuturor asocierilor.

Asocierea utilizatorilor pentru aprobări


Utilizatorii asociaţi ca aprobatori sunt utilizatorii care au drept de aprobare a promovării conţinutului educaţional din directoarele personale către directoarul public a zonei de conţinut.

Asocierea utilizatorilor ca aprobatori


Utilizatorii cu privilegii administrative pot asocia utilizatori la discipline în scopul promovării materialului educaţional către directorul publică a zonei de conţinut. Pentru asocierea unui utilizator şi a unei discipline pentru aprobarea conţinutului, selectaţi butonul Adaugă din meniul Operaţii. Va apărea caseta de dialog Adaugă utilizator care aprobă pentru a permite utilizatorului să selecteze următoarele:
 • Utilizator asociat - utilizatorul care va aproba promovarea conţinutului
 • Disciplina - disciplina din care fac parte materialele pe care le va aproba acest utilizator

Editarea utilizatorilor asociaţi ca aprobatori


Utilizatorii cu privilegii administrative pot edita asocierile utilizatorilor la discipline în vederea promovării conţinutului educaţional către sectorul public din zona de conţinut. Pentru editarea asocierii dintre un utilizator şi o disciplină, selectaţi butonul Modifică din meniul Operaţii. Va apărea caseta de dialog Modifică utilizator care aprobă, permiţând utilizatorului să modifice asocierea disciplinei utilizatorului.

Ştergerea utilizatorilor asociaţi ca aprobatori


Utilizatorii cu privilegii administrative pot şterge asocierile utilizatorilor la discipline selectând asocierea utilizator - disciplină şi apăsând butonul Şterge din meniul Operaţii. Dacă o cerere de aprobare este în desfăşurare, operaţia de Ştergere nu va fi disponibilă înainte de finalizarea cererii.

Părinţi şi copii


Utilizatorii cu privilegii administrative pot asocia utilizatorii aplicaţiei ca părinţi şi copii.

Asocierea părinţilor la utilizator


După selectarea unui utilizator, utilizatorii cu privilegii administrative pot asocia părinţi utilizatorilor.

Asocierea copiilor la utilizator


Asocierea copiilor la utilizatori este similară cu asocierile părinţilor la utilizatori.

Editarea notificărilor părinţilor pentru utilizatori


Utilizatorii cu privilegii administrative pot edita notificările pentru părinţi. Posibilele notificări sunt Absenţe, Note, Teme, şi Cursuri. Pentru editarea unei notificări utilizatorul trebuie să facă dublu-click cu ajutorul mouse-lui în celula dorită şi să bifeze sau să debifeze căsuţa.

Tipuri de note numerice


Utilizatorii cu privilegii administrative pot crea şi administra tipuri de note numerice.

Adăugarea unui tip de notă numerică


Un tip de notă numerică poate fi adăugat prin selectarea butonului Adaugă tip de notă numerică din meniul Operaţii. După selectarea butonului meniului, în listă va apărea un nou rând, permiţând utilizatorului să introducă valoarea minimă, valoarea maximă şi denumirea tipului de notă. Apăsaţi butonul Salvează modificările pentru a salva respectiva notă.

Editarea notelor numerice


Utilizatorul trebuie să facă dublu-click cu ajutorul mouse-lui în celulă pentru a edita atributul (valoare minimă, valoare maximă şi denumirea notei ). Apăsaţi butonul Salvează modificările pentru a salva respectiva notă.

Ştergerea notelor numerice


Utilizatorii cu privilegii administrative pot şterge tipurile de note definite în sistem. Odată un tip de notă introdus în sistem, nu poate fi ştears înainte de ştergerea tuturor asocierilor. Tipul de notă numerică poate fi şters prin selectarea butonului Şterge fişierele selectate din meniul Operaţii

Tipurile de note calificativ


Utilizatorii cu privilegii administrative pot crea şi administra tipurile de notă calificativ.

Adăugarea notelor calificativ


Tipul de notă calificativ poate fi adăugat prin selectarea butonului Adaugă tipul de notă calificativ din meniul Operaţii. După selectarea butonului meniului, în listă va apărea un nou rând, permiţând utilizatorului să introducă valoarea posibilă, şi atributul notei. Apăsaţi butonul Salvează modificările pentru a salva respectivul tip de notă.

Editarea notelor calificativ


Utilizatorul trebuie să facă dublu-click cu ajutorul mouse-lui în celulă pentru a edita atributul (valori posibile şi denumirea tipului de notă). Apăsaţi butonul Salvează modificările pentru a salva respectivul tip de notă.

Ştergerea notelor calificativ


Utilizatorii cu privilegii administrative pot şterge tipurile de note definite în sistem. Odată un tip de notă introdus în sistem, nu poate fi ştears înainte de ştergerea tuturor asocierilor. Tipul de notă calificativ poate fi şters prin selectarea butonului Şterge fişierele selectate din meniul Operaţkii.

Perioade orare


Utilizatorii cu privilegii administrative pot crea şi administra perioade orare. Perioadele orare sunt utilizate la adăugarea notelor şi absenţelor.

Adăugarea perioadelor orare


Perioadele orare pot fi adăugate prin selectarea butonului Adaugă din meniul Operaţii. După selectarea butonului meniului, va apărea o casetă de dialog, permiţând utilizatorului să introducă perioada orară. Apăsaţi butonul Adaugă pentru a salva respectiva perioada orară.

Editarea perioadelor orare


Perioadele orare pot fi editate prin selectarea butonului Modifică din meniul Operaţii. După selectarea butonului meniului, va apărea o casetă de dialog, permiţând utilizatorului să modifice perioada orară.

Ştergerea perioadelor orare


Utilizatorii cu privilegii administrative pot şterge perioadele orare definite în sistem. Perioadele orare pot fi şterse prin selectarea butonului Şterge din meniul Operaţii

Tipuri de săli de clasă


Utilizatorii cu privilegii administrative pot crea şi administra tipuri de săli de clasă.

Adăugarea unui tip de sală de clasă


Tipurile de săli de clasă pot fi adăugate prin selectarea butonului Adaugă din meniul Operaţii. După apăsarea butonului, va apărea o casetă de dialog, permiţând utilizatorului să introducă tipul sălii de clasă. Apăsaţi butonul Adaugă pentru a salva respectivul tip de sală.

Editarea tipurilor de săli de clasă


Tipurile de săli de clasă pot fi editate prin apăsarea butonului Modifică din meniul Operaţii. După apăsarea butonului, va apărea o casetă de dialog, permiţând utilizatorului să modifice tipul de sală de clasă.

Ştergerea tipurilor de săli de clasă


Utilizatorii cu privilegii administrative pot şterge tipurile de săli de clasă definite în sistem. Tipurile de săli de clasă pot fi şterse prin selectarea butonului Şterge din meniul Operaţii.

Săli de clasă


Utilizatorii cu privilegii administrative pot crea şi administra săli de clasă.

Adăugarea unei săli de clasă


Sălile de clasă pot fi adăugate prin selectarea butonului Adaugă din meniul Operaţii. După apăsarea butonului, va apărea o casetă de dialog, permiţând utilizatorului să introducă detaliile sălii de clasă. Apăsaţi butonul Adaugă pentru a salva respectiva sală.

Editarea unei săli de clasă


Sălile de clasă pot fi editate prin apăsarea butonului Modifică din meniul Operaţii. După apăsarea butonului, va apărea o casetă de dialog, permiţând utilizatorului să modifice detaliile sălii de clasă.

Ştergerea sălilor de clasă


Utilizatorii cu privilegii administrative pot şterge sălile de clasă definite în sistem. Sălile de clasă pot fi şterse prin selectarea butonului Şterge din meniul Operaţii.

Editează configuraţia sălii de clasă


Utilizatorii cu privilegii administrative pot edita configuraţia sălilor de clasă definite în sistem. Editarea configuraţiei sălii de clasă se realizează prin selectarea butonului Editează configuraţia sălii de clasă din meniul Operaţii.

CONFIGURARE


Sincronizator


Sincronizatorul AeL efectuează funcţia de sincronizare care importă datele structurii organizatorice din Directorul Activ. Pentru sincronizarea structurii organizatorice, utilizatorii cu privilegii administrative pot deschide componenta sincronizator şi selecta butonul Sincronizare. După finalizarea sincronizării, o nouă înregistrare va apărea în lista de sincronizare, indicând rezultatul operaţiei.

Filtre


Componenta Filtre cuprinde filtrele utilizate pentru operaţiile de sincronizare din Directorul Activ.

Adăugarea filtrelor


Utilizatorii cu privilegii administrative pot adăuga filtre pentru operaţiile Directorului Activ. Pentru adăugarea unui filtru nou, selectaţi butonul Adaugă din meniul Operaţii şi selectaţi butonul Afişează filtru. Pot fi definite trei tipuri de filtre:
 • Filtru Listă
 • Filtru Ognl
 • Filtru Regexp

Filtrul listă utilizează listele de nume pentru filtrarea Utilizatorilor, Grupurilor şi a Unităţilor organizatorice. Filtrul OGNL foloseşte variabilele şi expresiile OGNL pentru filtrarea Utilizatorilor, Grupurilor şi a Unităţilor organizatorice. Filtrul Regexp utilizează expresii standard pentru filtrarea Utilizatorilor, Grupurilor şi a Unităţilor organizatorice.

Editarea filtrelor


Utilizatorii cu privilegii administrative pot edita filtrele definite pentru operaţiile din Active Directory. Pentru editarea filtrelor deja existente, selectaţi un filtru din listă, apoi apăsaţi butonul Modifică din meniul Operaţii. Va apărea caseta de dialog Modifică filtrul, permiţând editarea proprietăţilor filtrului.

Ştergerea filtrelor


Utilizatorii cu privilegii administrative pot şterg filtrele definite pentru operaţiile din Active Directory. Pentru ştergerea filtrelor deja existente, selectaţi un filtru din listă, apoi apăsaţi butonul Şterge din meniul Operaţii.

Asocierea filtrelor


Filtrele pot fi asociate la tipurile de componente.

Adăugarea asocierilor filtrului


Utilizatorii cu privilegii administrative pot adăuga asocieri ale filtrului cu tipurile de componente. Trebuie furnizate Filtrul şi tipul componentei.

Editare asocierilor filtrului


Utilizatorii cu privilegii administrative pot edita filtrele asociate la tipul de componentă. Pentru editarea asocierilor deja existente, selectaţi o înregistrare din listă, apoi apăsaţi butonul Modifică din meniul Operaţii. Va apărea caseta de dialog Modifică asocierea, permiţând editarea proprietăţilor de asociere.

Ştergerea asocierilor filtrului


Utilizatorii cu privilegii administrative pot şterge asocierile definite. Pentru ştergerea asocierilor deja existente, selectaţi o înregistrare din listă, apoi apăsaţi butonul Şterge din meniul Operaţii.

Asocieri


Asocierile sunt utilizate pentru sincronizarea componentelor organizatorice, a utilizatorilor şi a grupurilor din setările Active Directory.

Adăugarea asocierilor


Pentru adăugarea asocierilor, selectaţi butonul Adaugă din meniul Operaţii. Va apărea dialogul Salvează asocierea, permiţând utilizatorului să introducă următoarele:
 • Tip entitate - tipul entităţii asocierii. Poate fi un utilizator, un grup sau o unitate organizaţională
 • Nume DA - numele Directorului Activ
 • Nume BD - numele AeL de asociat

Editarea asocierilor


Pentru editarea asocierilor, selectaţi butonul, apoi apăsaţi butonul Modifică din meniul Operaţii. Va apărea dialogul Modifică asocierea, permiţând utilizatorului să modifice proprietăţile asocierii.

Ştergerea asocierilor


Utilizatorii cu privilegii administrative pot şterge asocierile din Active Directory prin selectarea acestora din listă şi apăsarea butonului Şterge din meniul Operaţii.

PREFERINŢEPreferinţe aplicaţie Această pagină este vizibilă numai pentru utilizatorii din grupul Administratori. Permite stabilirea parametrilor generali:


Pentru salvarea modificărilor, utilizatorul trebuie să apese butonul "Salvează preferinţe".

Preferinţele utilizatorului


în această secţiune, utilizatorul poate alege propriile preferinţe de stil pentru aplicaţie:


Pentru salvarea modificărilor, utilizatorul trebuie să apese butonul " Salvează preferinţele".

Stiluri definite de utilizator


în această secţiune, utilizatorul poate alege caracterele şi culorile preferate pentru aplicaţie. Stilurile ecranului şi stilurile de imprimare sunt disponibile. Pentru salvarea modificărilor, utilizatorul trebuie să apese butonul "Salvare stiluri".

Preferinţe pagina de întâmpinare


Arată informaţii pentru secţiunea preferinţe pagină de întâmpinare
Utilizatorii cu privilegii administrative pot administra mesajele de întâmpinare şi imaginile pentru utilizatorii aplicaţiei.

Editarea mesajelor


Mesajul implicit şi mesajele utilizatorului pot fi editate. Dacă un utilizator are un mesaj personal de întâmpinare, atunci acest mesaj va fi afişat pe ecranul de întâmpinare, altfel va fi afişat mesajul implicit.

Editarea imaginilor


Imaginea implicită şi imaginile utilizatorului pot fi editate. Dacă un utilizator are o imagine personală de întâmpinare, atunci această imagine va fi afişată pe ecranul de întâmpinare, altfel va fi afişată imaginea implicită.

Vizualizarea imaginilor


Imaginea implicită şi imaginile utilizatorului pot fi afişate într-o fereastră.

Filtru fişiere importate


Filtrul pentru fişiere importate permite administratorului sistemului să restricţioneze tipurile de fişiere pe care utilizatorul le poate încărca în zona de conţinut a sistemului.

Specificarea tipurilor de fişiere care pot fi încărcate


Lista filtrului pentru fişiere importate cuprinde tipurile de fişiere care sunt restricţionate pentru operaţiile de încărcare în zona de conţinut a sistemului. Prin apăsarea butonului Adaugă din meniul Operaţii, administratorul poate defini căile numelor de fişiere care vor fi verificate în momentul operaţiilor de încărcare a fişierelor.

URL-uri configurabile


Utilizatorii pot crea şi administra URL-uri configurabile. URL-ul aplicaţiei poate fi personalizat într-o formă mai accesibilă.

Adăugarea URL-urilor configurabile


URL-urile configurabile pot fi adăugate prin selectarea butonului Adaugă din meniul Operaţii. După selectarea butonului din meniu, va apărea o casetă de dialog, permiţând utilizatorului să introducă un URL al aplicaţiei (ex. /meniu/colaborare ). Apăsaţi butonul Adaugă pentru salvarea respectivului URL.

Editarea URL-urilor configurabile


URL-ul aplicaţiei poate fi editat prin selectarea butonului Modifică din meniul Operaţii. După selectarea butonului din meniu, va apărea o casetă de dialog, permiţând utilizatorului să modifice URL-ul aplicaţiei.

Ştergerea URL-urilor configurabile


Utilizatorii pot şterge URL-ul aplicaţiei definit în sistem. URL-ul aplicaţiei poate fi şters prin selectarea butonului Şterge din meniul Operaţii

Configurarea URL-urilor


Utilizatorii pot administra versiunea personalizată a URL-urilor configurabile. Primul pas este definirea unui URL al aplicaţiei (link URL-uri configurabile), apoi asocierea respectivului URL al aplicaţiei la un URL personalizat.

Adăugare configuraţie URL-uri


Configuraţia URL-urilor poate fi adăugată prin selectarea butonului Adaugă din meniul Operaţii. După selectarea butonului din meniu, va apărea o casetă de dialog, permiţând utilizatorului să selecteze un URL al aplicaţiei şi să definească un URL personalizat. Apăsaţi butonul Adaugă pentru a salva respectivul URL personalizat.

Editarea configuraţiei URL-urilor


Configuraţia URL-urilor poate fi editată prin selectarea butonului Modifică din meniul Operaţii. După selectarea butonului din meniu, va apărea o casetă de dialog, permiţând utilizatorului să modifice configuraţia URL-urilor.

Ştergerea configuraţiei URL-urilor


Utilizatorii pot şterge configuraţia URL-urilor definită în sistem. Configuraţia URL-urilor poate fi ştearsă prin selectarea butonului Şterge din meniul Operaţii

ATRIBUTE SPECIFICE
Atributele specifice sunt mici purtătoare de informaţii care pot fi asociate documentelor şi fişierelor stocate în zona de conţinut a sistemelor. Informaţiile stocate în atributele specifice pot fi căutate utilizând funcţiile de căutare în spaţiul de lucru al utilizatorului. Atributele specifice create pot fi utilizate de toţi utilizatorii în documentele şi fişierele acestora.

Administrarea atributelor specifice


Atributele specifice pot fi create de către administratori şi pot fi utilizate de toţi utilizatorii sistemului. Odată un atribut creat, acesta poate fi utilizat imediat de către utilizatori. Odată un atribut utilizat de utilizatorii sistemului, acest atribut nu mai poate fi şters înainte de ştergerea tuturor documentelor care utilizează respectivul atribut sau ştergerea asocierii respectivului atribut.

CV-uri
Această secţiune este utilizată la vizualizarea, crearea, editarea sau ştergerea CV-urilor. CV-urile sunt stocate automat în documentele curente ale utilizatorului, în /Directorul Personal F/ CV-urile mele. Raportul CV-urilor indicate în această secţiune listează toate documentele HTML descoperite în această cale, astfel dacă utilizatorul adaugă un document HTML non-CV (din meniul Spaţiu de lucru), acesta va apărea în respectiva listă, de asemenea. Utilizatorul poate crea propriile CV-uri, utilizând
Odată CV-ul salvat, poate fi editat numai utilizând editorul HTML. CV-urile create pot fi vizualizate fie apăsând link-ul corespunzător din lista de CV-uri, fie utilizând meniul Spaţiu de lucru (ca în cazul vizionării oricărui document HTML). O pagină nouă se va deschide, afişând CV-ul.

RAPOARTE


Utilizatori conectaţi


Lista utilizatorilor conectaţi cuprinde toţi utilizatorii care sunt conectaţi în acel moment, denumirea gazdei calculatorului pe care îl utilizează şi IP-ul asociat respectivei gazde.

Deconectarea utilizatorilor


Administratorul poate deconecta utilizatorii care sunt conectaţi în acel moment utilizând butonul Deconectează utilizatorii selectaţi care este disponibil în lista Utilizatorilor conectaţi.

Istoricul conectărilor


Lista istoricului conectărilor afişează toate conectările utilizatorilor, momentul începerii conectării, momentul încheierii conectării şi alte informaţii, cum ar fi numele gazdei calculatorului utilizat pentru conectarea la AeL şi IP-ul asociat respectivei gazde. Lista poate fi filtrată cu ajutorul câmpurilor afişate şi poate fi exportată în multiple formate pentru utilizare externă.

Statistici de conectare


Prezintă numărul de sesiuni de conectare pentru fiecare zi precum şi ora la care a început prima sesiune şi ora la care s-a încheiat ultima sesiune. De asemenea, se precizeazã durata intervalului de timp dintre cele două ore specificate anterior şi numărul de conectãri din acest interval.