ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι χώροι εργασίας AEL αποθηκεύουν και ταξινομούν μεγάλο όγκο πληροφοριών / διδασκαλιών. Αυτή η υπομονάδα οργανώνει τις πληροφορίες στην κεντρική αποθήκη δεδομένων, σε ιεραρχίες που ορίζονται από το σύστημα. Από το τμήμα αυτό, ο χρήστης έχει πρόσβαση στο προσωπικό του κατάλογο και στο δημόσιο κατάλογο και μπορεί να διαχειριστεί τα έγγραφα. Η αναζήτηση είναι διαθέσιμη από δω, καθώς και το μενού του εγκεκριμένου περιεχομένου και η κατάσταση των εισαγωγών.

ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥΕδώ αποθηκεύονται τα γενικά έγγραφα.

Αναζήτηση στο χώρο εργασίας


Εμφάνιση κινούμενων πληροφοριών:
   • Λειτουργίες αρχείου / Πρόσθεση καταλόγου

Για τη δημιουργία ενός νέου καταλόγου στο Personal Folder, πατήστε το κουμπί Πρόσθεση καταλόγου από την μπάρα εργαλείων Λειτουργίες αρχείων.

Εισάξτε το όνομα του νέου καταλόγου, μετά πατήστε το [Ok].
   • Λειτουργίες αρχείων / Μετονομασία

Για να μετονομάσετε ένα αρχείο ή έναν κατάλογο, πατήστε το κουμπί Μετονομασία στην μπάρα εργαλείων και εισάξτε ένα νέο όνομα στο πλαίσιο διαλόγου.
   • Λειτουργίες αρχείων / Διαγραφή

Για τη διαγραφή ενός ή περισσότερων αρχείων (ή καταλόγων), επιλέξτε τα αρχεία (ή τους καταλόγους), μετά πατήστε το κουμπί Διαγραφή στην μπάρα εργαλείων. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο επιβεβαίωσης, όπου μπορείτε να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.
   • Λειτουργίες αρχείων / Ανέβασμα αρχείων

Για ανέβασμα αρχείων, πατήστε το κουμπί Ανέβασμα αρχείων στην μπάρα εργαλείων. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο, όπου μπορείτε να ανεβάσετε ένα ή περισσότερα αρχεία.
   • Λειτουργίες αρχείων / έγγραφο HTML / Δημιουργία νέου εγγράφου

Για τη δημιουργία ενός νέου αρχείου HTML κάντε κλικ στο στοιχείο Δημιουργία νέου εγγράφου από το μενού έγγραφο HTML στην μπάρα εργαλείων. Θα ανοίξει μια νέα σελίδα με τον επεξεργαστή HTML.
   • Λειτουργίες αρχείων / έγγραφο HTML / Επεξεργασία επιλεγμένου εγγράφου

Για την επεξεργασία ενός αρχείου HTML επιλέξτε το αρχείο και κάντε κλικ στο στοιχείο Επεξεργασία επιλεγμένου εγγράφου από το μενού έγγραφο HTML στην μπάρα εργαλείων. Θα ανοίξει μια νέα σελίδα με τον επεξεργαστή HTML.
   • Λειτουργίες αρχείων / Εμφάνιση του περιεχόμενου των εγγράφων στον browser

Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε αν θα εμφανιστεί ή όχι το περιεχόμενο των εγγράφων στον browser.
   • Clipboard / Αντιγραφή - Κόλληση

Για την αντιγραφή των αρχείων και καταλόγων από ένα αρχείο στο άλλο επιλέξτε τα αρχεία και τους καταλόγους, πατήστε το κουμπί Αντιγραφή στην μπάρα εργαλείων του Clipboard, πλοηγήστε στον κατάλογο προορισμού και πατήστε το κουμπί Κόλληση από την μπάρα εργαλείων του Clipboard.
   • Clipboard / Κοπή - Κόλληση

Για την μετακίνηση των αρχείων και καταλόγων από ένα αρχείο στο άλλο επιλέξτε τα αρχεία και τους καταλόγους, πατήστε το κουμπί Κοπή στην μπάρα εργαλείων του Clipboard, πλοηγήστε στον κατάλογο προορισμού και πατήστε το κουμπί Κόλληση από την μπάρα εργαλείων του Clipboard.
   • Διαχείριση clipboard

Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε να αφαιρέσετε ένα στοιχείο από το clipboard πατώντας το κουμπί Διαγραφή αντικειμένου ή μπορείτε να αφαιρέσετε όλα τα στοιχεία πατώντας το κουμπί Άδειασμα clipboard.
   • Διαμοιρασμός και ασφάλεια / Διαμοιρασμός τρέχοντος καταλόγου

Για το διαμοιρασμό του τρέχοντα καταλόγου, πατήστε το κουμπί Διαμοιρασμός αυτού του καταλόγου. Θα ανοίξει μια νέα σελίδα, όπου μπορείτε να επιλέξετε τους χρήστες με τους οποίους θέλετε να διαμοιραστείτε τον κατάλογο, μετά πατήστε το κουμπί Αποθήκευση διαμοιρασμού.
   • Διαμοιρασμός και ασφάλεια / Επεξεργασία εξουσιοδοτήσεων για τον τρέχοντα κατάλογο

Αυτή η λειτουργία σας βοηθά να επεξεργαστείτε ή να διαγράφετε τις εξουσιοδοτήσεις στα προσωπικά σας αρχεία.

Πατώντας Κληρονομείται από γονέα στον κατάλογο που επιλέχθηκε προηγουμένως λαμβάνονται οι ίδιες εξουσιοδοτήσεις με τον γονέα.
Πατήστε Αντιγραφή εξουσιοδοτήσεων για να αντιγραφούν οι εξουσιοδοτήσεις στους υφιστάμενους καταλόγους.
Για να προσθέσετε μια εξουσιοδότηση, επιλέξτε έναν χρήστη, ένα συστατικό ή μια ομάδα από το αριστερό πλαίσιο, πατήστε το κουμπί Πρόσθεση από το μενού Λειτουργίες.
   • Εισαγωγή και εξαγωγή / Εισαγωγή αρχείου

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να εισάγετε αμέσως αρχεία που αρχειοθετήθηκαν ή μπορείτε να προγραμματίσετε την εισαγωγή τους για αργότερα.
Επιλέξτε έναν κατάλογο όπου θέλετε να εισάγετε αρχεία, μετά πατήστε το κουμπί Εισαγωγή αρχείου από την μπάρα εργαλείων Εισαγωγή και εξαγωγή.

Εδώ αναζητάτε τα αρχεία που επιθυμείτε, προαιρετικά συμπληρώνετε την ημερομηνία έναρξης της εισαγωγής, μετά πατάτε Ανέβασμα.
   • Εισαγωγή και εξαγωγή / Εισαγωγή καταλόγου

Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε να εισάγετε αμέσως έναν κατάλογο ή μπορείτε να προγραμματίσετε την εισαγωγή του για αργότερα.
Επιλέξτε έναν κατάλογο όπου θέλετε να εισάγετε έναν κατάλογο, μετά πατήστε το κουμπί Εισαγωγή καταλόγου στην μπάρα εργαλείων.

Από τη σελίδα αυτό αναζητάτε τη διαδρομή προς τον κατάλογο, συμπληρώνετε το όνομα αρχείου, συμπληρώνετε την «Ημερομηνία και ώρα όταν προγραμματίζεται η έναρξη της εισαγωγής» μετά πατάτε το κουμπί Μεταφορά.
   • Εισαγωγή και εξαγωγή / Εξαγωγή καταλόγου

Για την εξαγωγή ενός καταλόγου πρέπει να επιλεχθεί ένας κατάλογος απ’ όπου θέλετε να εξαξέτε έναν κατάλογο, μετά πατάτε το κουμπί Εξαγωγή καταλόγου στην μπάρα εργαλείων. Θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο, όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο.
   • Άλλες λειτουργίες / Altele operaţii

Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε να αρχειοθετήσετε αρχεία ή καταλόγους. Επιλέξτε τι θέλετε να αρχειοθετήσετε και μετά πατήστε το κουμπί Αρχειοθέτηση.
   • Άλλες λειτουργίες / Εμφάνιση αρχείου

Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο του αρχείο, κάνοντας κλικ στο Εμφάνιση αρχείου στο μενού Άλλες λειτουργίες.
   • Άλλες λειτουργίες / Ιστορικό εκδόσεων

Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε να δείτε τις εκδόσεις των αρχείων ή καταλόγων από τα προσωπικά σας έγγραφα. Επιλέξτε ένα αρχείο ή έναν κατάλογο από τα έγγραφά σας, μετά πατήστε το κουμπί Εμφάνιση ιστορικού στην μπάρα εργαλείων. Θα ανοίξει μια νέα σελίδα με μια αναφορά όπου μπορείτε να δείτε τις εκδόσεις των αρχείων ή καταλόγων.
   • Άλλες λειτουργίες / Checkin - Checkout

Μετά από checkin σε ένα αρχείο ή ένα κατάλογο μετά από προηγούμενο checkout, το σύστημα καταγράφει εκδόσεις των αρχείων ή καταλόγων που αλλάζετε, για να κρατήσετε ενήμερες τις πληροφορίες σχετικά με αυτά. Οι πληροφορίες είναι: ο αριθμός έκδοσης, ο χρήστης που άλλαξε το αρχείο ή τον κατάλογο και η ημερομηνία του checkin.
   • Άλλες λειτουργίες / Επεξεργασία ειδικών χαρακτηριστικών

Για την επεξεργασία των ειδικών χαρακτηριστικών ενός αρχείου, επιλέξτε το από τον κατάλογο, μετά πατήστε το κουμπί Επεξεργασία ειδικών χαρακτηριστικών στην μπάρα εργαλείων.

Από τη σελίδα αυτή μπορείτε να προσθέσετε ένα νέο ειδικό χαρακτηριστικό ή μπορείτε να ενημερώσετε τις τιμές αυτών που ήδη υπάρχουν.
   • Εισαγωγή και εξαγωγή / Εισαγωγή υλικού

Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε να εισάγετε αμέσως ένα αρχειοθετημένο εκπαιδευτικό υλικό ή μπορείτε να προγραμματίσετε την εισαγωγή για αργότερα. Επιλέξτε το Personal RLO Folder και μετά κάντε κλίκ στο σύμβολο από το μενού Εισαγωγή / Εξαγωγή.
   • Εισαγωγή και εξαγωγή / Εισαγωγή καταλόγου με εκπαιδευτικά υλικά

Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε να εισάγετε αμέσως έναν κατάλογο με εκπαιδευτικά υλικά ή μπορείτε να προγραμματίσετε την εισαγωγή για αργότερα. Επιλέξτε το Personal RLO Folder μετά πατήστε το σύμβολο από το μενού Εισαγωγή / Εξαγωγή.
Από τη σελίδα αυτή μπορείτε να αναζητήσετε τη διαδρομή προς τον κατάλογο, να συμπληρώσετε το όνομα του αρχείου, να συμπληρώσετε την «Προγραμματισμένη ημερομηνία για την έναρξη της εισαγωγής» και μετά πατάτε το κουμπί Μεταφορά.
   • Εισαγωγή και εξαγωγή / Εξαγωγή εκπαιδευτικού υλικού

Για να εξάγετε ένα RLO πρέπει να επιλέξετε ένα RLO και μετά να κάντε κλικ στο σύμβολο . Θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο και εδώ μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο.
   • Εισαγωγή και εξαγωγή / Εξαγωγή για τοπική μελέτη

Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε να εξάγετε το εκπαιδευτικό υλικό για τοπική μελέτη.
   • Λειτουργίες / Προαγωγή

Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε να προάγετε τα RLO από το Personal RLO Folder στον κατάλογο Public RLO Folder. Για να είναι διαθέσιμο στον κατάλογο Public RLO Folder, το υλικό πρέπει να έχει εγκριθεί προηγουμένως από ένα πρόσωπο με δικαιώματα έγκρισης.
   • Λειτουργίες / Διαχείριση θεμάτων

Εδώ μπορείτε να συσχετίσετε τα θέματα με εκπαιδευτικά υλικά (δοκιμές και διδασκαλίες).
   • Λειτουργίες / Διαχείριση ετών σπουδών

Εδώ μπορείτε να συσχετίσετε τα έτη σπουδών με εκπαιδευτικά υλικά (δοκιμές και διδασκαλίες).
   • Άλλες λειτουργίες διαθέσιμες στο θεματικό μενού (δεξί κλικ σε ένα εκπαιδευτικό υλικό)

Εμφάνιση δοκιμής με τα αποτελέσματα – εδώ είναι διαθέσιμα τα ορθά αποτελέσματα των δοκιμών.
Εμφάνιση μαθημάτων στα οποία προσαρτάται - εδώ είναι διαθέσιμα τα μαθήματα στα οποία είναι προσαρτημένο το εκπαιδευτικό υλικό.
Εμφάνιση στο player ως μαθητή – εμφάνιση του υλικού στο player με τον τρόπο εμφάνισης του μαθητή.
Διδασκαλία στην εικονική τάξη – διδασκαλία αυτού του εκπαιδευτικού υλικού στην εικονική τάξη χωρίς προηγούμενο προγραμματισμό.
Εμφάνιση – εμφάνιση του περιεχομένου ενός εκπαιδευτικού υλικού.

Λίστα διαμοιρασμών


Εδώ μπορείτε να διαχειριστείτε τους καταλόγους που θέλετε να διαμοιραστείτε με άλλους χρήστες. Αυτοί οι διαμοιρασμένοι κατάλογοι μπορούν να είναι κατάλογοι του Personal RLO Folder ή των κατάλογων με εκπαιδευτικά υλικά από το Personal RLO Folder. Μπορείτε να εμφανίσετε, προσθέσετε (επιλογές Διαμοιρασμός άλλου καταλόγου, Διαμοιρασμός άλλου εκπαιδευτικού υλικού), επεξεργαστείτε (Λειτουργίες / Αλλαγή) ή να διαγράψετε (Λειτουργίες / Διαγραφή) αυτούς τους διαμοιρασμένους καταλόγους.

Σημαδευτήρια


Εδώ μπορείτε να διαχειριστείτε τα σημαδευτήρια. Στο αριστερό πλαίσιο είναι διαθέσιμοι οι διαμοιρασμένοι κατάλογοι. Αυτοί οι διαμοιρασμένοι κατάλογοι μπορούν να σημαδευτούν πατώντας το κουμπί Σημαδεύω τον επιλεγμένο διαμοιρασμό. Οι υφιστάμενοι διαμοιρασμοί μπορούν να διαγραφούν επιλέγοντάς τους και πατώντας το κουμπί Διαγραφή επιλεγμένων σημαδευτηριών. Για να αποθηκευτούν οι αλλαγές στη σελίδα αυτή πρέπει να πατήσετε Αποθήκευση αλλαγών.

Επεξεργαστής διδασκαλίας


Εμφάνιση κινούμενων πληροφοριών για τη δημιουργία μιας διδασκαλίας
Ο επεξεργαστής διδασκαλίας μπορεί να εκκινηθεί από το Personal RLO Folder / Δημιουργία / Δημιουργία διδασκαλίας ή από το μενού Χώροι εργασίας / σύνδεση Δημιουργία διδασκαλίας.
Το πρώτο βήμα είναι το ανέβασμα των αρχείων. Για τη λειτουργία αυτή, επιλέξτε τη διαδρομή στο αριστερό δένδρο, πατήστε Πρόσθεση αρχείων, επιλέξτε τα αρχεία και μετά ανεβάστε τα. Το επόμενο βήμα είναι η πρόσθεση πόρων στη διδασκαλία. Γι’ αυτό επιλέξτε τα αρχεία αριστερά και μετά πατήστε Πρόσθεση στο Σχέδιο διδασκαλίας.
Μετά από τη χρήση ενός αρχείου ως στιγμή της διδασκαλίας, μπορείτε να ορίσετε τα ακόλουθα είδη χαρακτηριστικών: είδος πόρου, περιγραφή, ώρες, λεπτά ή δευτερόλεπτα. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να προστεθούν με διπλό κλικ στο αντίστοιχο πλαίσιο στη λίστα στιγμών διδασκαλίας. Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν αφού πατήσετε το κουμπί Αποθήκευση. Η στιγμή μιας διδασκαλίας μπορεί να διαγραφεί επιλέγοντάς την και κάνοντας κλικ στο Διαγραφή στιγμής και μετά στο Αποθήκευση.
Για την ταξινόμηση των δραστηριοτήτων, πρέπει να τραβήξετε και να αφήσετε μια ή περισσότερες δραστηριότητες στη θέση που επιθυμείτε. Προαιρετικά, το θέμα και το έτος σπουδών μπορούν να επιλεχθούν από πλαίσια – λίστες.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ένα ερώτημα διαιρείται σε όρους και τελεστές. Υπάρχουν δύο είδη όρων: Ατομικοί όροι και Φράσεις. Ένας Ατομικός Όρος είναι μια μοναδική λέξη, όπως «δοκιμή» ή «χαιρετισμός». Μια Φράση είναι μια ομάδα λέξεων σε εισαγωγικά όπως «χαιρετισμός στον κόσμο». Οι πολλαπλοί όροι μπορούν να συνδυαστούν με τελεστές λογικής τιμής (AND, NOT) για να συνθέσουν ένα πιο πολύπλοκο ερώτημα "hello" AND/ NOT "test". Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αναζητήσεις wildcard με μοναδικούς ή πολλαπλούς χαρακτήρες. Η αναζήτηση wildcard με ένα μοναδικό χαρακτήρα αναζητεί όρους που ταιριάζουν με το μοναδικό χαρακτήρα αντικατεστημένο, ενώ η αναζήτηση wildcard με πολλαπλούς χαρακτήρες ψάχνει για 0 ή περισσότερους χαρακτήρες: te?t, test* ή te*t.

Αρχείο αναζητήσεων


Εδώ μπορείτε να δείτε το αρχείο των αναζητήσεων. Η αναφορά περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε ενέργεια αναζήτησης που αποθηκεύτηκε
   • Κείμενο της αναζήτησης
   • Ημερομηνία της αναζήτησης
   • Αριθμός αποτελεσμάτων της αναζήτησης
   • Αναζήτηση μόνο στα χαρακτηριστικά - εξηγείται στο παραπάνω τμήμα
   • Αναζήτηση στα δημόσια έγγραφα - εξηγείται στο παραπάνω τμήμα
   • Αναζήτηση σημαδευτηριών - εξηγείται στο παραπάνω τμήμα
   • Αναζήτηση στα προσωπικά έγγραφα - εξηγείται στο παραπάνω τμήμα
   • Αναζήτηση στα προσωπικά υλικά - εξηγείται στο παραπάνω τμήμα
   • Αναζήτηση στα δημόσια υλικά - εξηγείται στο παραπάνω τμήμα

Οι ενέργειες αναζήτησης που παρουσιάζονται στην αναφορά αλλά δε θεωρούνται πλέον σημαντικές μπορούν να διαγραφούν χρησιμοποιώντας το κουμπί Διαγραφή επιλογής.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΈγκριση περιεχόμενου


Εδώ οι χρήστες μπορούν να εγκρίνουν το περιεχόμενο, μπορούν να προάγουν το περιεχόμενο στους δημόσιους καταλόγους. Μπορείτε να εμφανίσετε όλες τις εγκρίσεις περιεχόμενου, μπορείτε να εγκρίνετε ή να απορρίψετε το περιεχόμενο, μπορείτε να εμφανίσετε το ιστορικό έγκρισης του περιεχομένου στη ζώνη περιεχομένου.

Εισαγωγές


Here you can view the learning objects asynchronous imports.