ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Αυτό το μενού προορίζεται για τους χρήστες καθηγητές. Εδώ οι καθηγητές μπορούν να δημιουργήσουν και να προγραμματίσουν μαθήματα, να διαχειριστούν απουσίες, βαθμούς, εργασίες, μπορούν να εμφανίσουν αναφορές και τρέχοντα, μελλοντικά μαθήματα και το ιστορικό μαθημάτων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝΔημιουργία μαθήματος


Εμφάνιση κινούμενων πληροφοριών για δημιουργία μαθήματος
Προϋποθέσεις:

Για να δημιουργήσει ένα μάθημα, ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει τα ακόλουθα πεδία:
Στο τέλος, ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κουμπί Αποθήκευση μαθήματος. Θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο:

Πατήστε Ναι για προγραμματισμό μαθήματος τώρα ή Όχι για προγραμματισμό μαθήματος αργότερα.
Για να δημιουργήσει ένα μάθημα, ο χρήστης πρέπει να πάει στην κύρια σελίδα χώρων εργασίας και να προσπελάσει τη σύνδεση "Δημιουργία μαθήματος". Μπορεί επίσης να δημιουργήσει ένα μάθημα από το δικό του Personal RLO Folder, πατώντας το κουμπί Δημιουργία -> Δημιουργία μαθήματος από το μενού Λειτουργίες RLO.

Προγραμματισμός μαθήματος


Εμφάνιση κινούμενων πληροφοριών για τον προγραμματισμό ενός μαθήματος
Προϋποθέσεις

Για να προγραμματίσει ένα μάθημα, ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει τα παρακάτω πεδία:
Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη για ασύγχρονα μαθήματα όπου επιτρέπεται στους συμμετέχοντες να κάνουν αυτοεγγραφή. Στην περίπτωση αυτή, η τιμή του πεδίου θα είναι Όχι.
Στο τέλος, ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κουμπί Αποθήκευση προγραμματισμένου μαθήματος. Αν η μάθηση δεν είναι ασύγχρονη και οι μαθητές μπορούν να κάνουν αυτοεγγραφή, θα ανοίγει το ακόλουθο παράθυρο:

Πατήστε Ναι για να διαχειριστείτε τους συμμετέχοντες τώρα ή Όχι για να διαχειριστείτε τους συμμετέχοντες αργότερα.

Διαχείριση συμμετεχόντων


Εμφάνιση κινούμενων πληροφοριών για τη διαχείριση συμμετεχόντων
Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη για σύγχρονα και ασύγχρονα μαθήματα χωρίς αυτοεγγραφή.
Προϋποθέσεις
Για να διαχειριστεί τους συμμετέχοντες στο μάθημα, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει από το δένδρο στο αριστερό μέρος έναν χρήστη ή ένα συστατικό, και μετά να πατήσει Πρόσθεση συμμετεχόντων.

Διδασκαλία μαθήματος


Αυτό το μενού έχει σκοπό την υποστήριξη των αλληλεπιδραστικών μαθημάτων και μπορεί να προσπελαστεί μόνο από τον καθηγητή και τους μαθητές κατά τη διάρκεια μιας σύγχρονης διδασκαλίας. Την περίοδο διδασκαλίας ξεκινά και διευθύνει ο καθηγητής.

Διδασκαλία στην εικονική τάξη


Ένας καθηγητής μπορεί να ξεκινήσει μια εικονική τάξη με δύο τρόπους:

Στη συνέχεια θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο, όπου ο καθηγητής θα πρέπει να εισάγει το όνομα του μαθήματος:

Αφού εισαχθεί το όνομα του μαθήματος, ο καθηγητής πρέπει να διαχειριστεί τους συμμετέχοντες στο μάθημα και να πατήσει το κουμπί Διδασκαλία στην εικονική τάξη για να ξεκινήσει την εικονική τάξη.
Η σελίδα της εικονικής τάξης έχει την ακόλουθη δομή:

Στο τμήμα των συμμετεχόντων, ο καθηγητής έχει διαθέσιμα δύο μενού:


Αποστολή υλικών
Για να στείλει ένα υλικό στον υπολογιστή του μαθητή, ο καθηγητής επιλέγει το υλικό και μετά πατά το κουμπί Αποστολή στιγμής. Ως αποτέλεσμα, το υλικό θα εμφανιστεί στην οθόνη του μαθητή. Το υλικό στέλνεται στους μαθητές που είναι επιλεγμένη στο δεξί μέρος της οθόνης.
Παρακολούθηση της οθόνης του μαθητή
Το δεξί τμήμα της κυρίας οθόνης αντανακλά την παρουσία των μαθητών στη διδασκαλία. Ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα να επιβλέπει εξ αποστάσεως την οθόνη του μαθητή. Για να παρακολουθήσει την οθόνη του μαθητή, πρέπει να κάνει κλικ στο όνομα του μαθητή. Κατόπιν αυτής της ενέργειας, θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο, όπου εμφανίζεται η οθόνη του μαθητή


Παρουσίαση υλικού
Η εμφάνιση του υλικού στον υπολογιστή του μαθητή γίνεται αυτόματα όταν ο καθηγητής επιλέξει το υλικό και το στείλει.
Ο καθηγητής μπορεί να αποφασίσει σχετικά με την αλληλεπιδραστικότητα των μαθητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος επιλέγοντας και αποεπιλέγοντας μαθητές.
Ο καθηγητής μπορεί να δει στην οθόνη του τα υλικά που στάλθηκαν στους μαθητές πατώντας το κουμπί Εμφάνιση της τελευταίας στιγμής που στάλθηκε.
Εμφάνιση αναφορών
Ο καθηγητής έχει πρόσβαση σε δύο παρόμοιες αναφορές:
Στις αναφορές αυτές είναι διαθέσιμες πληροφορίες για τη δραστηριότητα των μαθητών στην επιλεγμένη ή την τρέχουσα διδασκαλία.

Κλείσιμο εικονικής τάξης
Στο τέλος της διδασκαλίας, ο καθηγητής κλείνει την περίοδο μαθήματος χρησιμοποιώντας το κουμπί Κλείσιμο εικονικής τάξης από το τμήμα Λειτουργίες.

Συμμετοχή στη διδασκαλία

Οι μοναδικοί χρήστες που μπορούν να συμμετέχουν στην τάξη είναι ο καθηγητής και οι μαθητές.


Αφού ο καθηγητής έχει ξεκινήσει τη διδασκαλία, οι μαθητές ανατρέχουν στο μενού Μάθηση – Διαθέσιμα Μαθήματα – Τρέχοντα Μαθήματα. Ο μαθητής κάνει κλικ στο σύγχρονο μάθημα που επιθυμεί και εισάγεται στη σελίδα με το αποτέλεσμα του μαθήματος. Για να συνδεθεί στην εικονική τάξη πρέπει να πατήσει το κουμπί Σύνδεση στην εικονική τάξη.
Μετά από τη σύνδεση στην εικονική τάξη, ο μαθητής περιμένει τον καθηγητή να του στείλει το πρώτο στοιχείο της διδασκαλίας.
Όταν ο καθηγητής κλείνει μια εικονική τάξη, αυτή θα κλείσει επίσης αυτόματα και για τους συνδεδεμένους μαθητές.

Διαχείριση μαθημάτων


Στο τμήμα αυτό, ο χρήστης μπορεί:
Θυμηθείτε ότι δεν μπορείτε να διαγράψετε ή να αρχειοθετήσετε ένα μάθημα που έχει προγραμματιστεί. Επίσης μην ξεχνάτε ότι δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα μάθημα αν αυτό βρίσκεται σε πρόγραμμα που είναι σε εξέλιξή ή ολοκληρώθηκε.


Διαχείριση προγραμματισμών μαθημάτων


Στο τμήμα αυτό, ο χρήστης μπορεί:
Θυμηθείτε ότι μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε έναν προγραμματισμό μαθήματος μόνο αν το μάθημα δεν έχει αρχίσει ακόμα.

Εισαγωγή μαθήματος


Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να εισάγει ένα αρχειοθετημένο μάθημα. Αφού δώσει τη διαδρομή στο επιθυμητό αρχειοθετημένο μάθημα και πατήσει το κουμπί Εισαγωγή, το μάθημα θα εισαχθεί.

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΙΑπουσίες


Εμφάνιση κινούμενων πληροφοριών για την πρόσθεση μιας απουσίας
Στο τμήμα αυτό, ο καθηγητής μπορεί να εμφανίσει, προσθέσει, επεξεργαστεί ή διαγράψει τις απουσίες που δημιούργησε. Προαιρετικά, η λίστα των απουσιών μπορεί να εξαχθεί ως .csv, .xls, .xml ή .pdf αρχείο.
Για να δει, επεξεργαστεί ή διαγράψει απουσίες, ο καθηγητής πρέπει να επιλέξει μια τάξη ή έναν μαθητή από το αριστερό τμήμα της σελίδας. Αν η επιλεγμένη οντότητα είναι ένα συστατικό, τότε όλες οι απουσίες που δημιουργήθηκαν για μαθητές από το συστατικό θα εμφανιστούν στο δεξί τμήμα.

Απουσίες θέματος


Προϋποθέσεις
 • Για να δημιουργήσετε μια απουσία για έναν δεδομένο μαθητή και ένα δεδομένο θέμα, ο μαθητής πρέπει να έχει ήδη συσχετισμένο αυτό το θέμα (βλέπε το μενού Διαχείριση, σύνδεση Διαχείριση θεμάτων).
 • Συσχετισμός ωριαίας περιόδου σε ένα συστατικό (βλέπε το μενού Διαχείριση, σύνδεση Ωριαία περίοδος και σύνδεση Συστατικά).

Μια νέα απουσία μπορεί να δημιουργηθεί μόνο αν η επιλεγμένη οντότητα είναι μαθητής:

Ο καθηγητής πρέπει να συμπληρώσει τα ακόλουθα πεδία:
 • Θέμα
 • Ώρα
 • Ημερομηνία
 • Σχόλιο (προαιρετικό πεδίο)

Βιβλίο απουσιών θέματος


Στο τμήμα αυτό, ο καθηγητής μπορεί να δει τις απουσίες θέματος που δημιούργησε, επιλέγοντας έναν μαθητή ή ένα συστατικό από το δένδρο στο αριστερό τμήμα της σελίδας. Τα σχόλια που σχετίζονται με μια απουσία εμφανίζονται φέρνοντας το ποντίκι πάνω στο εικονίδιο .

Απουσίες μαθήματος


Προϋποθέσεις:
 • Για να δημιουργηθεί μια απουσία για έναν δεδομένο μαθητή και ένα δεδομένο μάθημα, ο μαθητής πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο εν λόγω μάθημα, και το μάθημα πρέπει να είναι στην κατάσταση ολοκληρωμένο ή σε εξέλιξη.
 • Για να δημιουργηθεί μια απουσία, το συστατικό πρέπει να έχει συσχετισμένες περιόδους (βλέπε το μενού Διαχείριση, σύνδεση Συστατικά).
 • Συσχετισμός ωριαίας περιόδου σε ένα συστατικό (βλέπε το μενού Διαχείριση, σύνδεση Ωριαία περίοδος και σύνδεση Συστατικά).

Μια νέα απουσία μπορεί να δημιουργηθεί μόνο αν η επιλεγμένη οντότητα είναι μαθητής:

Ο καθηγητής πρέπει να συμπληρώσει τα ακόλουθα πεδία:
 • Προγραμματισμένο μάθημα
 • Ώρα
 • Ημερομηνία
 • Σχόλιο (προαιρετικό πεδίο)

Βιβλίο απουσιών μαθήματος


Στο τμήμα αυτό, ο καθηγητής μπορεί να δει τις απουσίες του μαθήματος που δημιούργησε, επιλέγοντας έναν μαθητή ή ένα συστατικό από το δένδρο στο αριστερό τμήμα της σελίδας. Τα σχόλια που σχετίζονται με μια απουσία εμφανίζονται φέρνοντας το ποντίκι πάνω στο εικονίδιο .

Βαθμοί


Εμφάνιση κινούμενων πληροφοριών για την πρόσθεση ενός βαθμού
Στο τμήμα αυτό, ο καθηγητής μπορεί να δει, προσθέσει, επεξεργαστεί ή διαγράψει τους βαθμούς που δημιούργησε. Προαιρετικά, ή λίστα των βαθμών μπορεί να εξαχθεί ως αρχείο .csv, .xls, .xml ή .pdf.
Για να δει, επεξεργαστεί ή διαγράψει βαθμούς, ο καθηγητής πρέπει να επιλέξει μια τάξη ή έναν μαθητή από τη διακλάδωση στο αριστερό μέρος της σελίδας. Αν η επιλεγμένη οντότητα είναι ένα συστατικό, όλοι οι βαθμοί που δημιουργήθηκαν για τους μαθητές θα εμφανιστούν στο δεξί μέρος.

Βαθμοί θέματος


Προϋποθέσεις
 • Για να δημιουργηθεί ένας βαθμός για έναν δεδομένο μαθητή και ένα δεδομένο θέμα, ο μαθητής πρέπει να έχει ήδη συσχετισμένο αυτό το θέμα (από το μενού Διαχείριση, σύνδεση Διαχείριση θεμάτων).

Ένας νέος βαθμός μπορεί να δημιουργηθεί μόνο αν η επιλεγμένη οντότητα είναι ένας μαθητής.
Ο καθηγητής πρέπει να συμπληρώσει τα ακόλουθα πεδία:
 • Είδος βαθμού
 • Είδος βαθμού Αριθμητικός, Εκτιμητικός, Ποσοστιαίος
 • Τιμή βαθμού
 • Θέμα
 • Προάγεται – το πλαίσιο ελέγχου δείχνει αν ο μαθητής προάγεται ή όχι στο θέμα αυτό.
 • Ημερομηνία
 • Σχόλιο (προαιρετικό πεδίο)


Προαιρετικά, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να ανεβάσει ένα αρχείο .xls ή .csv περιέχοντας τους βαθμούς που πρέπει να ανεβαστούν. Το αρχείο πρέπει να έχει τα ακόλουθα πεδία: βαθμός, προάγεται, θέμα, ημερομηνία, σχόλιο, όνομα, επώνυμο, συστατικό. Αυτό θα είναι ίδιο με τη διαμόρφωση που χρησιμοποιείται στα αρχεία που εξάγονται.

Βιβλίο βαθμών θέματος


Στο τμήμα αυτό, ο καθηγητής μπορεί να δει τους βαθμούς που δημιούργησε, επιλέγοντας έναν μαθητή από το δένδρο στο αριστερό μέρος της σελίδας.
Τα σχόλια του βαθμού μπορούν να εμφανιστούν τοποθετώντας το ποντίκι πάνω από το εικονίδιο:

Βαθμοί μαθήματος


Προϋποθέσεις:
 • Για να δημιουργηθεί ένας βαθμός για έναν δεδομένο μαθητή και ένα δεδομένο προγραμματισμένο μάθημα, ο μαθητής πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο μάθημα και το μάθημα πρέπει να είναι στην κατάσταση ολοκληρωμένο ή σε εξέλιξη.

Ένας νέος βαθμός μπορεί να δημιουργηθεί μόνο αν η επιλεγμένη οντότητα είναι ένας μαθητής.
Ο καθηγητής πρέπει να συμπληρώσει τα ακόλουθα πεδία:
 • Είδος βαθμού
 • Είδος βαθμού Αριθμητικός, Εκτιμητικός, Ποσοστιαίος
 • Τιμή βαθμού
 • Μάθημα
 • Προάγεται
 • Ημερομηνία
 • Σχόλιο (προαιρετικό πεδίο)

Βιβλίο βαθμών μαθήματος


Στο τμήμα αυτό, ο καθηγητής μπορεί να δει τους βαθμούς που δημιούργησε, επιλέγοντας έναν μαθητή από το δένδρο στο αριστερό μέρος της σελίδας.

Βαθμοί εργασιών


Στο τμήμα αυτό, ο καθηγητής μπορεί να δει, επεξεργαστεί ή διαγράψει τους βαθμούς που δημιούργησε, επιλέγοντας έναν μαθητή ή ένα συστατικό από το δένδρο στο αριστερό μέρος της σελίδας.
Αυτό το τμήμα δεν επιτρέπει στον καθηγητής να δημιουργήσει νέους βαθμούς για την εργασία. Για να βαθμολογήσει έναν μαθητή για μια εργασία, ο καθηγητής πρέπει να πλοηγήσει στην σελίδα Διδασκαλία /Εργασίες.

Βιβλίο βαθμών εργασιών


Στο τμήμα αυτό, ο καθηγητής μπορεί να δει τους βαθμούς της εργασίας που δημιούργησε, επιλέγοντας έναν μαθητή ή ένα συστατικό από τη διακλάδωση στο αριστερό μέρος της σελίδας.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ


Εμφάνιση κινούμενων πληροφοριών για την πρόσθεση μιας εργασίας

Στο τμήμα αυτό, ο καθηγητής μπορεί να δει, προσθέσει, επεξεργαστεί ή διαγράψει εργασίες (το μενού Εργασίες που δημιούργησες) και μπορεί να εμφανίσει τις εργασίες που συσχετίζονται με το μάθημα (το μενού του μαθήματος).


Δημιουργία εργασιών


Για να δημιουργήσει μια εργασία, ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει τα ακόλουθα πεδία:
 • Τίτλος εργασίας
 • Περιεχόμενο εργασίας
 • Ημερομηνία λήξης (προαιρετικό πεδίο)
 • Απαγόρευση αποστολής απάντησης μετά την ημερομηνία λήξης – αν είναι τσεκαρισμένη, οι μαθητές δεν μπορούν να απαντήσουν στην εργασία μετά την ημερομηνία λήξης
 • Μέγιστος αριθμός απαντήσεων

Προαιρετικά, ο καθηγητής μπορεί να προσθέσει συνδέσεις και προσαρτήματα στην εργασία.


ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝΑναφορές μαθημάτων


Στο τμήμα αυτό είναι διαθέσιμες αναφορές των μαθημάτων. Οι πληροφορίες στον πίνακα είναι:

Κατά την επιλογή ενός μαθήματος από τον πίνακα, είναι διαθέσιμες δύο άλλες αναφορές:
 • Η αναφορά διδασκαλιών – διδασκαλίες του μαθήματος. Εδώ είναι διαθέσιμες δύο άλλες αναφορές: αναφορά δραστηριοτήτων και αναφορά δραστηριοτήτων μαθητών

 • Η αναφορά αφορώντας το μαθητή – μια αναφορά βάσει των διδασκαλιών που άρχισαν και ολοκληρώθηκαν για κάθε μαθητή. Εδώ είναι διαθέσιμες δύο ενέργειες: εμφάνιση αναφοράς δραστηριότητας μαθητή και εμφάνιση σχολίων μαθήματος

Αναφορά παρουσίας


Εδώ είναι διαθέσιμη μια αναφορά παρουσίας με τις ακόλουθες πληροφορίες:

Εδώ είναι διαθέσιμες ακόμα δύο αναφορές:
 • Αναφορά παρουσίας μαθητή – στην αναφορά αυτή παρουσιάζονται πληροφορίες όπως ο αριθμός διδασκαλιών που καλύφθηκαν από το συνολικό αριθμό διδασκαλιών:

 • Μηνιαία αναφορά παρουσίας μαθητή – στην αναφορά αυτή παρουσιάζεται η παρουσία κατά μήνες του επιλεγμένου μαθητή

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑΤρέχοντα μαθήματα


Αυτό το τμήμα περιλαμβάνει μια λίστα των μαθημάτων σε εξέλιξη που διδάσκει ο χρήστης. Κάνοντας κλικ σε ένα μάθημα θα εμφανιστεί η σελίδα με την Περίληψη μαθήματος, που περιλαμβάνει πλήρεις πληροφορίες για το μάθημα, επιτρέποντας στον χρήστη να εκτελέσει κάποιες ενέργειες, να ολοκληρώσει το μάθημα, να δει τις διδασκαλίες του μαθήματος κλπ.

Μελλοντικά μαθήματα


Αυτό το τμήμα περιέχει μια λίστα των προγραμματισμένων μαθημάτων που θα διδάσκει ο χρήστης και που δεν έχουν αρχίσει ακόμα. Κάνοντας κλικ σε ένα μάθημα θα εμφανιστεί η σελίδα με την Περίληψη μαθήματος, που περιλαμβάνει πλήρεις πληροφορίες για το μάθημα. Επίσης, ο χρήστης μπορεί να το επεξεργαστεί, μπορεί να διαχειριστεί τους συμμετέχοντες στο μάθημα ή μπορεί να αρχίσει / ολοκληρώσει το μάθημα κλπ.

Αρχείο μαθημάτων


Στο τμήμα αυτό, ο χρήστης μπορεί να εμφανίσει μια λίστα των μαθημάτων που ολοκληρώθηκαν, που διδάχθηκαν από τον χρήστη. Κάνοντας κλικ σε ένα μάθημα θα εμφανιστεί η σελίδα με την Περίληψη μαθήματος, που περιλαμβάνει πλήρεις πληροφορίες για το μάθημα.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Αυτό το τμήμα παρουσιάζει μια λίστα με όλα τα μαθήματα στα οποία ο καθηγητής έχει δικαιώματα εγγραφής συμμετεχόντων.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Αυτό το τμήμα παρουσιάζει μια λίστα με όλα τα μαθήματα στα οποία ο καθηγητής έχει δικαιώματα έγκρισης συμμετεχόντων στο μάθημα. Στο δεξί μέρος της σελίδας Περίληψη μαθήματος παρουσιάζονται οι συμμετέχοντες, και στο μενού Λειτουργίες είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες ενέργειες: