ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ


Αυτή η σελίδα χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των μηνυμάτων που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν τον τρέχοντα χρήστη (δηλαδή βαθμοί που έλαβε κλπ.). Αυτά τα μηνύματα στέλνονται αυτόματα από το σύστημα όποτε εμφανίζεται ένα συμβάν που αφορά τον τρέχοντα χρήστη.
Το μενού Τελευταία μηνύματα εμφανίζει τα τελευταία μηνύματα. Το μενού Όλα τα μηνύματα από το δεξί πλαίσιο εμφανίζει όλα τα μηνύματα που λήφθηκαν. Ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει αυτή τη λίστα, κρύβοντας / εμφανίζοντας ομάδες μηνυμάτων. Οποιοδήποτε μήνυμα από τη λίστα αυτή μπορεί να αρχειοθετηθεί. Τα αρχειοθετημένα μηνύματα είναι ορατά στο μενού Αρχείο μηνυμάτων. Αφού αρχειοθετηθούν, τα μηνύματα μπορούν να διαγραφούν μόνιμα.
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝΑυτό το τμήμα επιτρέπει στους χρήστες του AeL επικοινωνούν με ανταλλαγή μηνυμάτων.
Αυτή η σελίδα περιέχει 3 μενού, Μηνύματα που λήφθηκαν, Πρόχειρα, Μηνύματα που στάλθηκαν.

Το μενού Μηνύματα που λήφθηκαν περιέχει μια λίστα των μηνυμάτων που λήφθηκαν από χρήστες του AeL. Το μενού Πρόχειρα περιέχει μια λίστα των μηνυμάτων που συντάχθηκαν από τον τρέχοντα χρήστη και δε στάλθηκαν ακόμα. Το μενού Μηνύματα που στάλθηκαν περιέχει μια λίστα των μηνυμάτων που στάλθηκαν από τον τρέχοντα χρήστη.
Κάνοντας κλικ στο Νέο μήνυμα μπορείτε να γράψετε ένα νέο μήνυμα. Επιλέξτε ένα μήνυμα για να το ανοίξετε, να απαντήσετε, να το διαβιβάσετε ή να το διαγράψετε.