ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΗ εκκίνηση της εφαρμογής εμφανίζει τη σελίδα σύνδεσης:

Αν συμπληρωθεί ένα όνομα χρήστη με τον σωστό κωδικό, θα εμφανιστεί η προσωπική σελίδα. Αν οι τιμές που εισάγονται δεν είναι ορθές, θα εμφανιστεί το μήνυμα «Λανθασμένα στοιχεία».