ΜΑΘΗΣΗ

Αυτό το μενού είναι αφιερωμένο στους μαθητές χρήστες. Ο μαθητής μπορεί να εμφανίσει εδώ τα ανοιχτά, τρέχοντα και μελλοντικά μαθήματα και το ιστορικό των μαθημάτων. Επίσης εδώ είναι διαθέσιμα οι απουσίες, οι βαθμοί, η αναφορά μαθημάτων και τα σχολικά χαρτοφυλάκια.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Αυτή η ζώνη παρουσιάζει μια λίστα των ασύγχρονων μαθημάτων στα οποία μπορούν να εγγραφούν οι μαθητές. Για να εμφανιστούν περισσότερες πληροφορίες για ένα μάθημα, ο μαθητής πρέπει να κάνει κλικ στο όνομα του μαθήματος, και μετά μπορεί να εγγραφεί κάνοντας κλικ στο κουμπί Εγγραφή. Μετά από αυτό, το μάθημα θα εμφανίζεται στη ζώνη Μελλοντικά μαθήματα.

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΙΑπουσίες


Στο τμήμα αυτό, ο μαθητής μπορεί να δει τις απουσίες του. Η σελίδα διαιρείται σε 4 πλαίσια: Απουσίες θεμάτων, Βιβλίο απουσιών θεμάτων, Απουσίες μαθημάτων, Βιβλίο απουσιών μαθημάτων.
Η λίστα των απουσιών έχει τα ακόλουθα πεδία:
  • Σχόλιο
  • Ημερομηνία
  • Θέμα ή μάθημα
  • Ονοματεπώνυμο καθηγητή
  • Συστατικό

Βαθμοί


Στο τμήμα αυτό, ο μαθητής μπορεί να εμφανίσει τους βαθμούς του. Η σελίδα διαιρείται σε 6 πλαίσια: Βαθμοί θεμάτων, Βιβλίο βαθμών θεμάτων, Βαθμοί μαθημάτων, Βιβλίο βαθμών μαθημάτων, Βαθμοί εργασιών, Βιβλίο βαθμών εργασιών.
Η λίστα των βαθμών περιέχει τα ακόλουθα πεδία:
  • Βαθμός
  • Σχόλιο
  • Ημερομηνία
  • Προάγεται
  • Θέμα / Μάθημα / Εργασία

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Στο τμήμα αυτό, ο μαθητής μπορεί να εμφανίσει τις εργασίες του και να απαντήσει σε αυτές.

Μπορείτε να επιλέξετε μια Εργασία ή να πατήσετε το κουμπί Εμφάνιση εργασίας ή το κουμπί Λύση.


ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Στο τμήμα αυτό, ο μαθητής μπορεί να δει μια αναφορά του μαθήματος που παρακολούθησε.
Η αναφορά περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Όταν επιλεχθεί ένα μάθημα από την αναφορά αυτή, θα είναι διαθέσιμη μια άλλη αναφορά, Αναφορά διδασκαλιών. Εδώ παρουσιάζονται οι διδασκαλίες του μαθήματος.

ΣΧΟΛΙΚΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ
Στο τμήμα αυτό, ο μαθητής μπορεί να διαχειριστεί τα σχολικά χαρτοφυλάκιά του. Για να προσθέσει ένα νέο χαρτοφυλάκιο, πατά του κουμπί Πρόσθεση, εισάγει το όνομα του χαρτοφυλακίου και πατά OK. Για να επεξεργαστεί ή να διαγράψει ένα χαρτοφυλάκιο, επιλέγει το χαρτοφυλάκιο και πατά το κουμπί Επεξεργασία ή Διαγραφή.

Αφού πατηθεί το κουμπί OK θα εμφανιστεί το ακόλουθο παράθυρο.

Το παράθυρο έχει δύο διαφορετικές ζώνες:
Όταν επιλέγεται το κουμπί Πρόσθεση εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

Για να προσθέσει στο χαρτοφυλάκιο νέα μαθήματα που παρακολούθησε, ο μαθητής πρέπει να πατήσει το κουμπί Αναζήτηση, να επιλέξει το επιθυμητό μάθημα και να πατήσει Πρόσθεση.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑΤρέχοντα μαθήματα


Αυτό το τμήμα αποτελείται από μια λίστα τρεχόντων μαθημάτων σε εξέλιξη στα οποία συμμετέχει ο μαθητής. Κάνοντας κλικ σε ένα μάθημα θα εμφανιστούν περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό, στο αριστερό μέρος της εικόνας.
Στο μεσαίο τμήμα θα εμφανιστούν οι προϋποθέσεις του μαθήματος και στο δεξί μέρος οι συμμετέχοντες στο μάθημα.Αφού ανοιχτεί ένα ασύγχρονο μάθημα, ο μαθητής μπορεί να προσθέσει σχόλια στο μάθημα με το κουμπί στο πάνω αριστερό μέρος.

Αφού ανοίξει ένα σύγχρονο μάθημα, ο μαθητής μπορεί να πατήσει Προσχώρηση στην εικονική τάξη για να συμμετέχει στο μάθημα. Εδώ, ο μαθητής παραλαμβάνει τα υλικά από τον καθηγητή του μαθήματος. Αν ο μαθητής κλείσει κατά λάθος ένα υλικό, μπορεί να το ανοίξει ξανά πατώντας το κουμπί Τρέχουσα στιγμή.

Μελλοντικά μαθήματα


Αυτό το τμήμα αποτελείται από μια λίστα προγραμματισμένων μαθημάτων στα οποία ο μαθητής συμμετέχει και που δεν έχουν αρχίσει ακόμα. Επιλέγοντας ένα μάθημα, θα εμφανιστούν περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό.

Ιστορικό μαθημάτων


Στο τμήμα αυτό, ο χρήστης μπορεί να δει μια λίστα όλων των μαθημάτων που ολοκληρώθηκαν που παρακολούθησε ο μαθητής. Επιλέγοντας ένα μάθημα, θα εμφανιστούν περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό.