ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ


A
B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
Ανάδραση
Είναι η ροή πληροφορίας που επιστρέφει στο σύστημα, έτσι ώστε να μπορεί να συγκριθεί η πραγματική επίδοση με τη σχεδιασμένη επίδοση.
Αλληλεπιδραστικότητα
Ένα χαρακτηριστικό των πολυμεσικών προγραμμάτων με την οποία αναμένεται να απαντήσουν οι χρήστες άμεσα στις επιλογές που παρουσιάζονται στην οθόνη, προσωποποιώντας αυτά που παρουσιάζονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους.
Αξιολόγηση εκπαίδευσης
Μια συνεχής αξιολόγηση που περιγράφει και αναλύει τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται μια δραστηριότητα. Τα αποτελέσματα ερμηνεύονται.
Animation
Η δράση να δημιουργεί ή να σχεδιάζει όπως να δημιουργεί την ψευδαίσθηση πραγματικής κίνησης. Η γρήγορη παρουσίαση σε σειρές διαφορετικών σχεδίων για τη δημιουργία της ψευδαίσθησης κίνησης.
Applet
Είναι μια εφαρμογή υπολογιστή που προορίζεται για την εκτέλεση μιας απλής πράξης. Ένα μικρό πρόγραμμα, που τρέχει στο Internet ή το Intranet, γραμμένο στη γλώσσα προγραμματισμού Java.
Ασύγχρονη μελέτη / εκπαίδευση
Γνώση ή ικανότητα που αποκτάται με εκπαίδευση ή μελέτη χωρίς την ανάγκη να συγχρονιστεί σε χρόνο για μετάδοση. Ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης που δεν απαιτεί να συμμετέχουν ο μαθητής και ο καθηγητής ταυτόχρονα.
B
Browser
Ένα πρόγραμμα υπολογιστή που χρησιμοποιείται για πρόσβαση σε ιστοχώρους ή πληροφορίες σε ένα δίκτυο. Τις περισσότερες φορές χρησιμοποιείται ως συντόμευση για "Web Browser".
Βίντεο
Τρόπος παροχής πληροφοριών και ηλεκτρονικής αναπαράστασης μιας σειράς εικόνων, περιγραφή στατικών ή κινούμενων σκηνών. Μπορεί να περιλαμβάνει ήχο, κινούμενη εικόνα, γραφικές, κείμενα.

C
CBT
Μηχανογραφική εκπαίδευση. Εκπαίδευση ή μάθηση όπου ένα πρόγραμμα υπολογιστή παρέχει δραστηριότητες και αντιδράσεις αντί ενός πραγματικού εκπαιδευτή.
Chat ή Chat Room
Συμμετοχή σε διάλογο online. Μια ομαδική αλληλεπιδραστική συζήτηση σε πραγματικό χρόνο.
CMI
Εκπαίδευση με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή – είναι ένα μέρος της ηλεκτρονικής μάθησης όπου ο υπολογιστής χρησιμοποιείται για να παρέχει στόχους σπουδών, πόρους μάθησης και αξιολογήσεις των επιδόσεων του μαθητή.
Computer Managed Instruction (Εκπαίδευση με Διαχείριση Υπολογιστή)
Είναι ένα μοντέλο δεδομένων που στηρίζει την ανταλλαγή αντικειμένων σπουδών και μια υπηρεσία εκτέλεσης.
Computer Managed Instruction (Εκπαίδευση με Διαχείριση Υπολογιστή)
Είναι ένα μοντέλο δεδομένων που στηρίζει την ανταλλαγή αντικειμένων σπουδών και μια υπηρεσία εκτέλεσης.
Cookie
Γνωρίζονται ως HTTP cookies, είναι πακέτα κειμένου που στέλνονται από τον διακομιστή για έναν πελάτη Web, συνήθως ένα browser. Στη συνέχεια στέλνονται πίσω απαράλλακτα από τον πελάτη όποτε κάνει πρόσβαση στον εν λόγω διακομιστή.
Courseware
Ένα λογισμικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στην τάξη σε έναν υπολογιστή. Ένα πακέτο προγραμμάτων που συγκεντρώνονται σε έναν διακομιστή για εκπαίδευση που δίνει στους καθηγητές τη δυνατότητα να ανεβάζουν υλικά μαθήματος, λίστες κλπ.
Curriculum
Ένα οργανωμένο πρόγραμμα μάθησης για την παροχή ορισμένης πολιτιστικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης. Μια σειρά συνδεδεμένων μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθούνται για απόκτηση ικανότητας ή με άλλο σκοπό.
D
Δημιουργία περιεχομένου
Τρόπος παροχής πληροφοριών για τον μαθητή. Οι δημιουργοί περιεχόμενου συνθέτουν πολυμεσικά συστατικά χρησιμοποιώντας ένα σύστημα που ονομάζεται σύστημα δημιουργίας περιεχόμενου.
Διαδίκτυο
Σύγχρονο δίκτυο με δεκάδες χιλιάδες υπολογιστών που συνδέονται μεταξύ τους. Ένα παγκόσμιο δίκτυο που συνδέει άλλα δίκτυα και υπολογιστές από όλο τον κόσμο.
Διακομιστής
Ένας υπολογιστής ή μια συσκευή σε ένα δίκτυο που διαχειρίζεται τους πόρους του δικτύου.
Διασύνδεση χρήστη
Ένα μέρος ενός υπολογιστικού συστήματος που αφορά τον τρόπο με τον οποίο ένα πρόγραμμα παρουσιάζεται στον χρήστη, τις εντολές που διαθέτει στον χρήστη ή το επίπεδο στο οποίο ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το πρόγραμμα.
Διδασκαλία
Ένα τμήμα μάθησης ή διδασκαλίας που αποτελεί υποδιαίρεση μεγαλύτερου περιεχόμενου μάθησης.
E
Εικονίδιο
Γραφικό σύμβολο (συνήθως μια απλή εικόνα) που δείχνει ένα πρόγραμμα ή μια εντολή ή ένα αρχείο δεδομένων ή μια έννοια για έναν γραφικό χρήστη.
Εκπαίδευση βασισμένη στην επίδοση
Εκπαίδευση που αναπτύσσει τις επιδόσεις του μαθητή χρησιμοποιώντας στόχους μάθησης βασισμένους σε ρήματα δράσης. Οι μαθητές αποδεικνύουν την ικανότητά τους εκτελώντας τους στόχους στο επίπεδο των προτύπων που καθορίστηκαν.
Εκπαίδευση βασισμένη στο Διαδίκτυο
Ένα πρόγραμμα μάθησης που βασίζεται στο δίκτυο. Εκπαίδευση που γίνεται αποκλειστικά μέσω της σύνδεσης στο Διαδίκτυο.
Εκπαίδευση βασισμένη στην τεχνολογία (ΕΒΤ)
Παροχή περιεχομένου χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο, LAN ή WAN (intranet ή extranet), δορυφορική μετάδοση, κασέτα ήχου ή εικόνας, αλληλεπιδραστική τηλεόραση, ή CD-ROM. Συνώνυμα TBT, CBT και CBL.
Εκπαίδευση με ρυθμό καθενός
Η εκπαίδευση με ρυθμό καθενός έχει οριστεί με εργασία μαθητών στο δικό τους ρυθμό προς τους στόχους που καθορίζει ο εκπαιδευτής.
Εκπαιδευτική
Ένας τρόπος εκπαίδευσης ή ένα εγχειρίδιο που αποσκοπεύει να μαθαίνουν οι μαθητές πώς να χρησιμοποιήσουν ένα υπολογιστικό σύστημα, κατά κανόνα με τη μέθοδο βήμα-βήμα. Κάποιες βάσεις δεδομένων περιλαμβάνουν ένα ηλεκτρονικό εγχειρίδιο.
E-learning, Ηλεκτρονική μάθηση
Ένα τεχνολογικό πεδίο που παρέχει προγράμματα μάθησης και εκπαίδευσης. Ένας τρόπος διευκόλυνσης και επέκτασης της μάθησης χρησιμοποιώντας εργαλεία βασισμένα στην πληροφορική τεχνολογία και στην τεχνολογία επικοινωνιών, περιλαμβάνοντας προσωπικούς υπολογιστές, CD-ROM, ψηφιακή τηλεόραση και άλλα.
E-mail, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, που επιτρέπει προσώπων έχοντας διαφορετικούς υπολογιστές και διαφορετικά λειτουργικά συστήματα να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω διαδικτύου.
Επίδοση
Εκπλήρωση των εργασιών ή ευθυνών και συνεισφορών στους οργανωτικούς στόχους, περιλαμβάνοντας επαγγελματική συμπεριφορά και στάση (δράσεις, στάση και τρόπος εκπλήρωσης) που αποδεικνύεται από τη συμπεριφορά του υπαλλήλου για την ολοκλήρωση της εργασίας.
Επίπεδο κατά την εγγραφή
Οι προηγούμενες γνώσεις, ικανότητες και θέσεις που προαπαιτούνται για ένα δεδομένο μάθημα, ή που υποτίθεται ότι υπάρχουν από τους δημιουργούς του μαθήματος.
Ευχρηστία
Αναφέρεται σε πόσο εύκολο είναι για τους πελάτες να κάνουν τις ενέργειες που επιθυμούν σε ιστόχωρο ή εφαρμογή.
F
FAQ
Συχνές Ερωτήσεις
G
Γλώσσα Μαρκαρίσματος Υπερκειμένου
Μια γλώσσα προγραμματισμού στον υπολογιστή που βοηθά στον έλεγχο της διαμόρφωσης του περιεχομένου και κατασκευής των εγγράφων στο World Wide Web.
Γραφική διασύνδεση χρήστη
GUI – ένα είδος διασύνδεσης χρήστη που επιτρέπει αλληλεπίδραση με ηλεκτρονικές συσκευές, όπως υπολογιστές, φορητές συσκευές (MP3 Player, φορητά Media Player, κονσόλες παιχνιδιών), σπιτικές συσκευές και γραφειακές συσκευές.
Γραφικό
Οποιοδήποτε αρχείο που αποθηκεύει μια ηλεκτρονική εικόνα ή φωτογραφία. Το μέσο παροχής στατικής εικόνας για οπτική ερμηνεία από τον μαθητή.
GIF
Διαμόρφωση γραφικής ανταλλαγής
GUI
Γραφική διασύνδεση χρήστη
H
HTML
Γλώσσα μαρκαρίσματος υπερκειμένου
I
Ικανότητες / Μοντέλο ικανότητας
Οι γνώσεις, ικανότητες ή νοοτροπίες που επιτρέπουν σε ένα πρόσωπο να αντιδράσει με κατάλληλο τρόπο. Η κατάσταση ή δυνατότητα να είναι κατάλληλα και σωστά ικανός.
Instructor Led Training (ILT)
Παραδοσιακή εκπαίδευση με πραγματικό εκπαιδευτή που βρίσκεται εκεί αυτοπροσώπως.
Internet Explorer (IE)
Αναπτύχθηκε από την Microsoft και είναι ένας από τους πιο διαδεδομένους browsers στον κόσμο. Ένα πρόγραμμα που επιτρέπει την εμφάνιση ιστοσελίδων.
ISD
Εξασφαλίζει την απόκτηση από τους μαθητές των ικανοτήτων που απαιτούνται για να φτάσουν στο καθορισμένο επίπεδο επίδοσης. Μια διαδικασία ετοιμασίας για το σχεδιασμό της εκπαίδευσης, μπορεί να είναι μηχανογραφική ή παραδοσιακή.
J
Java
Μια γλώσσα προγραμματισμού που αναπτύχθηκε από την Sun Microsystems και είναι λειτουργική σε οποιοδήποτε σύστημα υλικού / λογισμικού.
Java Applet
Ένα σύντομο πρόγραμμα που γράφεται στη Java και επισυνάπτεται σε μια σελίδα World Wide Web και εκτελείται από τη μηχανή του browser.
JPEG
Προφέρεται JAY-peg - Joint Photographic Expert Group (Κοινή Ομάδα Φωτογραφικών Εμπειρογνωμόνων). Μια διαμόρφωση αρχείου για δεδομένα εικόνας που επιτρέπει «lossy συμπίεση», δηλαδή που χάνει κάποιες πληροφορίες κατά την αποσυμπίεση.
K
Κείμενο
Παροχή πληροφοριών χρησιμοποιώντας λέξεις. Το γραπτό ή τυπωμένο υλικό που αποτελεί την κύρια δομή ενός δημοσιεύματος.
L
LCMS
Learning Content Management System (Σύστημα Διαχείρισης του Περιεχομένου Μάθησης)
Λειτουργικό σύστημα
Ένα πρόγραμμα που επιτρέπει στον υπολογιστή να λειτουργεί. Περιέχει προγράμματα όπως βασικά αρχεία και χειριστές I/O. Όλα τα υποσυστήματα τρέχουν κάτω από το λειτουργικό σύστημα.
Learning Content Management System (LCMS)
Πρόγραμμα παροχής, παρακολούθησης και διαχείρισης εκπαίδευσης. Βάσει ιστού για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στο περιεχόμενο μάθησης και διαχείρισης.
LMS
Learning Management System (Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης)
Λύση End-to-end
Ένας όρος μάρκετινγκ που χρησιμοποιείται από τους περισσότερους προμηθευτές ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Θέλει να πει ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν όλες τις απόψεις της ηλεκτρονικής μάθησης.
M
Μάθημα
Εκπαίδευση αποτελούμενη από μια σειρά διδασκαλιών ή συνεδριάσεις.
Μάθηση μέσω συνεργασίας
Διάθεση πληροφοριών, εργασία μαζί με άλλους σε μια προσπάθεια μάθησης ή απόκτησης γνώσης μέσω σπουδών.
Μάθηση Online
Μια μέθοδος μάθησης στην οποία το σύστημα μαθαίνει ενώ χρησιμοποιείται. Αυτή η μέθοδος μάθησης είναι πιο ανθεκτική από τη μάθηση off-line επειδή το σύστημα μπορεί να προσαρμοστεί στις αλλαγές που τυχόν εμφανίζονται στο περιβάλλον του συστήματος.
Μεταδεδομένα
Στοιχεία που επιτρέπουν την αποθήκευση ενός περιεχομένου που εξάγονται από μια βάση δεδομένων, συνήθως τα μεταδεδομένα βρίσκονται στα αρχεία XML και διαβάζονται από τα συστήματα LMS και LCMS.
Μέθοδος παροχής
Ο τρόπος με τον οποίο ένα μάθημα ή μια εκπαίδευση είναι διαθέσιμη στον μαθητή. Μπορεί να μεταδοθεί σε τηλεοπτικό σταθμό, καλωδιακή τηλεόραση, κασέτα βίντεο, μέσω διαδικτύου, CD ROM, δισκέτα ή κανονικό ταχυδρομείο. Πολλά μαθήματα απόστασης έχουν επίσης ένα μέρος F2F (face to face - πρόσωπο με πρόσωπο).
Μηχανογραφική εκπαίδευση
Ένα πρόγραμμα υπολογιστή που χρησιμοποιείται για απόκτηση γνώσεων. Τρόπος μάθησης που τονίζει τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Μηχανογραφική μάθηση
Ένα είδος εκπαίδευσης όπου το μέσω εκπαίδευσης είναι η πληροφορική τεχνολογία – ηλεκτρονική μάθηση.
Μηχανογραφική εκπαίδευση
Ένας τρόπος αλληλεπιδραστικής εκπαίδευσης στην οποία ένας υπολογιστής παρέχει ερεθίσματα στον μαθητή, που κινούνται από ερωτήσεις σε επιλογές ή αποφάσεις. Ο υπολογιστής αντικαθιστά τον εκπαιδευτή.
Μοντέλο
Μια αναπαράσταση της διαδικασίας ή του συστήματος που προσπαθεί να συσχετίσει τις σημαντικότερες μεταβλητές του συστήματος. Μια αναπαράσταση που χρησιμοποιείται σε αντικατάσταση του πραγματικού αντικειμένου για δοκιμές, τροποποίηση, παρουσίαση κλπ.
Μοντελοποίηση
Σε εμφάνιση στον υπολογιστή, η διαδικασία δημιουργίας των δομών δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση των αντικειμένων και σκηνών. Συνήθως χρησιμοποιείται ειδικό πρόγραμμα. Διαφορετική από τη διαδικασία ερμηνείας για τη δημιουργία εικόνων.
Mozilla Firefox
Ένας browser ανοιχτής πηγής που αναπτύσσεται από την Mozilla Corporation, που είναι ένας από τους πλέον διαδεδομένους browsers αυτή τη στιγμή.
MPEG
Προφέρεται M-peg, Moving Picture Experts Group (Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Κινητών Εικόνων) είναι το όνομα μιας οικογένειας προτύπων που χρησιμοποιούνται για την κωδικοποίηση ακουστικών και οπτικών πληροφοριών (π.χ. ταινίες, βίντεο, μουσική) σε συμπιεσμένη ψηφιακή διαμόρφωση.
Μηχανή αναζήτησης
Ένα πρόγραμμα που αναζητεί έγγραφα που ταιριάζουν με τις λέξεις κλειδί και επιστρέφει μια λίστα εγγράφων στα οποία βρέθηκαν οι λέξεις κλειδί.
N
Netscape Navigator
Netscape Navigator είναι ένας εναλλακτικός browser για το διαδίκτυο και δημιουργήθηκε αρχικά το 1994.
O
Offline
Ασύνδετο. Κάτι που δεν είναι ενεργό ή διαθέσιμο για πρόσβαση στο σύστημα εκείνη τη στιγμή.
Online
Συνδεδεμένο στο διαδίκτυο. Εξαρτήματα ή συσκευές ενός υπολογιστή που συνδέονται άμεσα και υπό τον έλεγχο μιας κεντρικής μονάδας επεξεργασίας (CPU) σε πραγματικό χρόνο.
P
PDF
Portable Document Format (Φορητή Διαμόρφωση Εγγράφων)
Πεδία μάθησης
Αυτά καθορίζουν τι δραστηριότητες και τρόποι παρουσίασης (πρόσωπο με πρόσωπο, βίντεο, online, πολυμέσα) είναι βέλτιστοι βάσει του επιθυμητού αποτελέσματος μάθησης.
Πρόγραμμα
Μια σειρά ή ένα σετ εντολών για έναν υπολογιστή, που του λέει τι να κάνει ή πώς να συμπεριφερθεί.
Προσαρμοστικός
Παρουσιάζοντας ή έχοντας μια ικανότητα ή τάση προς την προσαρμογή. Τα προσαρμοστικά εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμόζονται στο επίπεδο ή τις προτιμήσεις του μαθητή.
Πολυμέσα
Συνδυασμός διαφόρων μέσων υπολογιστή, συνήθως ήχος, κείμενο, γραφική και κινούμενη εικόνα, σε μια παρουσίαση. Οι πολυμεσικές παρουσιάσεις τρέχουν συνήθως απευθείας από τον υπολογιστή.
R
Reusable Learning Object (RLO)
Μια συλλογή RLO (Επαναχρησιμοποιήσιμο Μαθησιακό Αντικείμενο) - μια συλλογή περιεχομένου και στοιχείων αξιολόγησης που συγκροτούνται γύρω σε έναν στόχο μάθησης), αναθεώρηση, περίληψη , και αξιολογήσεις που στηρίζουν έναν στόχο μάθησης.
RLO
Reusable Learning Object [Επαναχρησιμοποιήσιμο Μαθησιακό Αντικείμενο] (ένα μέρος περιεχομένου και ο κώδικας που αποτελεί μια αξιολόγηση, άσκηση, εκπαιδευτικό περιεχόμενο κλπ.).
S
SCORM
Sharable Content Object Reference Model – ένα σετ προδιαγραφών που παράγει μικρά επαναχρησιμοποιήσιμα μαθησιακά αντικείμενα.
Στοιχείο αξιολόγησης
Προσδιορισμός σημασίας, μεγέθους ή τιμής ενός προβλήματος ή πληροφοριακού στοιχείου. Μια ερώτηση ή μια άσκηση σε μια δοκιμή, ένα διαγωνισμό ή άλλη αξιολόγηση.
Στόχος επίδοσης
Συνώνυμο με το στόχο εκπαίδευσης, αποτελεί ένα λειτουργικό στόχο που ορίζει αυτό που μπορεί να κάνει ο μαθητής ανάλογα με τις προϋποθέσεις επιθυμητής συμπεριφορά και των κριτηρίων επιτυχίας.
Στόχος μάθησης
Ένας στόχος μάθησης είναι μια μετρήσιμη δήλωση που προσδιορίζει την ικανότητα που αναπτύχθηκε ή τις γνώσεις που συσσωρεύονται κατόπιν μάθησης.
Σύγχρονη εκπαίδευση / μάθηση
Εκπαίδευση που γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Ο μαθητής και ο εκπαιδευτή πρέπει να είναι online ταυτόχρονα.
Συμπεριφορά
Ο τρόπος με τον οποίο κάτι λειτουργεί. Κάτι που συνεπάγεται δράση ή αντίδραση σε ερέθισμα από έναν οργανισμό.
Σύνδεση
Διαδικασία που δηλώνει το γεγονός ότι θα χρησιμοποιηθεί μια εφαρμογή. Για πρόσβαση σε ένα υπολογιστικό σύστημα, κατά κανόνα με παροχή πληροφοριών που καθορίστηκαν προηγουμένως, όπως όνομα χρήστη και κωδικός.
Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης
Ένα πρόγραμμα που διαχειρίζεται την εκπαίδευση και ένας όρος που χρησιμοποιείται για μια ποικιλία συστημάτων που οργανώνουν και παρέχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες μάθησης online για μαθητές, καθηγητές και διαχειριστές.
Συχνές ερωτήσεις
Ένα είδος εγγράφου που συναντάται συχνά στο διαδίκτυο και περιλαμβάνει μια λίστα ερωτήσεων και απαντήσεων για ένα θέμα, που οργανώνεται έτσι ώστε να μπορεί να διαβάζεται εύκολα.
Σύστημα Δημιουργίας Περιεχομένου ή Εργαλείο Δημιουργίας Περιεχομένου
Αναφέρεται σε ένα μηχανογραφικό σύστημα που επιτρέπει σε μια ομάδα να δημιουργεί περιεχόμενο για ευφυή συστήματα μηχανογραφικής μάθησης. Ένα πρόγραμμα που βοηθά στη συγγραφή υπερκειμένου ή πολυμεσικών εφαρμογών. Ένα σύστημα δημιουργίας περιεχομένου που δεν απαιτεί γνώσεις προγραμματισμού για να χρησιμοποιηθεί.
Storyboard (πίνακας υλικού)
Ένας πίνακας ή μια σειρά πινάκων που δημιουργεί ο προγραμματιστής, στον οποίο εμφανίζονται διαδοχικά σχέδια σύμφωνα με τις σημαντικές αλλαγές της σκηνής και της δράσης.
T
Τάξη εκπαίδευσης
Ο τόπος, γενικά μια αίθουσα, όπου διεξάγεται μια δραστηριότητα εκπαίδευσης ή μάθησης.
Τοπικοποίηση
Η διαδικασία προσαρμογής του προγράμματος σε κάποιο τόπο ή και γλώσσα.
Τελικός στόχος
Ένας στόχος μάθησης, οι γνώσεις ή η ικανότητα που αναμένεται να αποκτήσει ένας μαθητής στο τέλος μιας περιόδου εκπαίδευσης.
U
Uniform Resource Locator
URL – Μια διεύθυνση για ένα αρχείο ή έναν τόπο στο Διαδίκτυο
URL
Uniform Resource Locator
W
World Wide Web
Μέρος του Διαδικτύου και του συστήματος παρουσίασης του υπερμεσικού εγγράφου που μπορεί να προσπελαστεί μέσω Διαδικτύου χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα που ονομάζεται browser (μηχανή αναζήτησης) Ιστού.
WWW
World Wide Web
Υ
Υπερκείμενο
Έγγραφα ή άλλες πληροφορίες που υπογραμμίζονται κλασσικά και γραμμένα με χρωματιστούς χαρακτήρες, περιέχοντας συνδέσεις που επιτρέπουν σε έναν χρήστη να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες αφορώντας κάποια από τα ειδικά σημεία του κειμένου.