ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ


Από τη σελίδα αυτή, ο χρήστης έχει πρόσβαση στην υπομονάδα συνεργασίας.

ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ανοίξετε ή να κλείσετε τον πελάτη συνεργασίας και να δείτε την κατάσταση του πελάτη.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Στο τμήμα αυτό μπορείτε να δείτε την κατάστασή σας από το πελάτη συνεργασίας και μπορείτε να ανοίξετε την κονσόλα συνεργασίας και το παράθυρο φίλων σας.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Στο τμήμα αυτό μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα περίοδο συνεργασίας, μπορείτε να εμφανίσετε την τρέχουσα περίοδο και μπορείτε να προσχωρήσετε σε οποιαδήποτε διαθέσιμη περίοδο.