AeL6 Test Redaktoru təlimatı
AeL 6 Test Redaktoru
İstifadəçi təlimatı

Sənəd versiyası 2.0
Yaradıldı: 20-Nov-07
Yeniləndi: 08-Oct-10
 ULTRA Computers                                                                                   Sentyabr 2010© 2001-2010 ULTRA Computers. Bütün hüquqlar qorunur

Mündəricat

1.Məqsəd. 5

2.Test redaktorundan istifadə 5

2.1. Test yarat. 5

2.2. Suallar əlavə et. 7

2.2.1. Seçim sual növü. 8

2.2.2. Mətn daxiletmə sual növü. 12

2.2.4. Nizamlama sual növü. 17

2.2.5. Uyğunlaşdırma sual növü. 19

2.2.6. İnşa sual növü. 22

2.2.7. Daxili seçim sual növü. 24

2.2.8 Əlaqələndirmə sual növü. 27

2.3. Sualları sil. 30

2.4. Resurslar. 31

2.4.1. Resursları əlavə et. 31

2.4.2. Resursları sil. 31

2.5. Məqsədlər. 32

2.6. Redaktorlar. 32

2.7. Digər testdən suallar əlavə et. 33

2.8. Testi yadda yaxla. 34

 

 

Şəkillərin siyahısı

 

Şəkil 1 Testin adı. 5

Şəkil 2 AeL Test Redaktoru 3

Şəkil 3 Tapşırıq test xüsusiyyətlərini redaktə et. 7

Şəkil 4 Element daxil et.. 7

Şəkil 5 Seçim sual növü. 8

Şəkil 6 Seçim növü – Ümumi 9

Şəkil 7 Seçim növü - Sualın təsviri. 10

Şəkil 8 Seçim növü - Cavabın təsviri. 11

Şəkil 9 Seçim növü - Suala öncədən baxış.. 11

Şəkil 10 Mətn daxiletmə növü. 12

Şəkil 11 Mətn daxiletmə növü - Ümumi 12

Şəkil 12 Mətn daxiletmə növü - Sualın təsviri. 13

Şəkil 13 Mətn daxiletmə növü - Cavabın təsviri. 14

Şəkil 14 Yükləmə növü. 14

Şəkil 15 Yükləmə növü- Ümumi 15

Şəkil 16 Yükləmə növü - Sualın təsviri. 16

Şəkil 17 Yükləmə növü - Suala öncədən baxış.. 16

Şəkil 18 Nizamlama növü. 17

Şəkil 19 Nizamlama növü – Ümumi 18

Şəkil 20 Nizamlama növü - Sualın təsviri. 18

Şəkil 21 Nizamlama növü - Cavabın təsviri. 19

Şəkil 22 Uyğunlaşdırma növü. 19

Şəkil 23 Uyğunlaşdırma növü – Ümumi 20

Şəkil 24 Uyğunlaşdırma növü - Cavabın təsviri, sətir əlavə et. 21

Şəkil 25 Uyğunlaşdırma növü - Cavabın təsviri, sütun əlavə et. 21

Şəkil 26 Cavabın təsviri, elementləri uyğunlaşdır. 22

Şəkil 27 İnşa növü. 22

Şəkil 28 İnşa növü – Ümumi 23

Şəkil 29 İnşa növü – Təsvir. 23

Şəkil 30 Daxili seçim növü. 24

Şəkil 31 Daxili seçim növü – Ümumi 25

Şəkil 32 Daxili seçim növü – Sualın təsviri. 26

Şəkil 33 Daxili seçim növü – Cavabın təsviri. 26

Şəkil 34 Daxili seçim növü – Suala öncədən baxış.. 27

Şəkil 35 Əlaqələndirmə növü. 27

Şəkil 36 Əlaqələndirmə növü – Ümumi 28

Şəkil 37 Əlaqələndirmə növü – Sualın təsviri. 29

Şəkil 38 Əlaqələndirmə növü –Cavabın təsviri. 29

Şəkil 39 Əlaqələndirmə növü– Sualın təsviri.. 30

Şəkil 40 Sualı sil. 30

Şəkil 41 Resursları əlavə et. 31

Şəkil 42 Əlavə edilmiş resurs. 31

Şəkil 43 Resursu sil. 32

Şəkil 44 Məqsədlər. 33

Şəkil 45 Redaktorlar. 34

Şəkil 46 Digər testdən suallar əlavə et. 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Məqsəd

Bu bələdçinin məqsədi AeL 6 Test redaktorunu və onun əsas xüsusiyyətlərini təqdim etməkdir: test yaratmaq və suallar əlavə etmək.

2.Test redaktorundan istifadə


2.1. Test yarat

Test redaktoru sinxron və asinxron kursa daxil edilə biləcək testlər yaratmaq üçün istifadə olunur.

QTI redaktoru istifadə edəcək test yaratmaq üçün siz aşağıdakıları etməlisiniz:

Şəkil 1 Testin adı


·         “AeL Test redaktoru” pəncərəsində Test / Xüsusiyyətlər hissəsinə keçin.

Şəkil 2 AeL Test Redaktoru

·         Tapşırıq test xüsusiyyətlərini redaktə et:

o    Naviqasiya rejimi – “Sabit” və ya “Təsadüfi”. Naviqasiya rejimi şagirdin götürə biləcəyi ümumi yolları göstərir. Sabit rejimdə olan test şagirdə hər bir elementin icrasını ardıcıllıqla etməyə məcbur edir . Əgər şagird bir dəfə keçibsə, onun əvvəlki suallara geri qayıtma şansı yoxdur. Təsadüfi rejimdə olan test bu məhdudiyyəti götürür – şagird test daxilində istənilən anda bir elementdən digərinə keçə bilər.

o    Təsadüfi qaydada – qaytarılmış və ya çıxarılmış. Əgər qaytarılmış törəmə elementlərin nizamını pozursa, və əgər çıxarılmış törəmə elementlərin təyin edilməsinin olduğu nizamı istifadə edirsə.

o    Vaxt limitinə malikdir- qaytarılmış və ya çıxarılmış. Əgər qaytarılmış testin vaxt limiti olmasına səbəb olursa, əgər çıxarılmış testin vaxt limitinə malik olmasına gətirib çıxarmırsa.

o    Vaxt müddəti Vaxt müddəti bütün element sessiyalarına aiddirsə və buna əlavə olaraq testin naviqasiyasına sərf olunmuş istənilən vaxt.

Şəkil 3 Tapşırıq test xüsusiyyətlərini redaktə et

·         MəlumatıYadda saxla.

 

2.2. Suallar əlavə et


Testə istədiyiniz sualları əlavə etmək üçün:

 • Tapşırıq elementi / Elementi daxil et keçin.

Şəkil 4 Elementi daxil et

 • Sualın adını “Yeni sual əlavə et” səhifəsində yazın:
  • Başlıq: sualın adı (Susmaya görə Sual 1, 2, …)
  • Sualın növü: Seçim növü, Mətn daxiletmə növü, Yükləmə növü, Nizmalama növü, Uyğunlaşdırma növü, İnşa növü, Daxili seçim növü və Əlaqələndirmə növü.
2.2.1. Seçim sual növü

Seçim növü şagirdə seçimlər (variantlar) təklif edir. Şagirdin vəzifəsi variantlardan birini və ya bir neçəsini seçməkdir. Burada minimum seçim sayı yoxdur. Növ həmişə heç bir seçim olmadan başladılır.

Şəkil 5 Seçim sual növü


2.2.1.1 Sual xüsusiyyətlərini redaktə et

 • Ümumi:
  • Başlıq: sualın adı (artıq daxil edilmişdir)
  • Maksimum bal: bu sual üçün toplanacaq maksimum bal
  • Minimum bal: bu sual üçün toplanacaq minimum bal
  • Vaxt müddəti: Vaxt müddəti element sessiyasının müddətini göstərir.
  • Sualın əhəmiyyəti: Ümumi test balından fərdi element balının bölüşdürülməsi testdən testə fərqlənir. Fərdi elementin balının əhəmiyyəti göstəriməlidir. Fərdi elementin bal əhəmiyyəti ümumi bala nisbətən əhəmiyyətini ölçmək üçündür.
  • Çətinlik səviyyəsi: İstifadəçi 0 və 4 arasında qiymətlər əlavə edə bilər
  • Seçim növü: Bir-bir (bir seçim), Çoxdəfəli (çoxdəfəli seçim), Əvvəlcədən müəyyən olunmuş Bəli/Xeyr (Bəli / Xeyr cavabı)
  • MəlumatıYadda saxla

Şəkil 6 Seçim növü – Ümumi


·         Sual təsviri

o    Sualnızı Sual təsviri sahəsinə daxil edin. Suala əlavə olunacaq şəkillərə, əlaqələrə və ya digər resurslara icazə verən sadə mətn redaktorları mümkündür.

o    Sual dəvəti əlavə edin (şagird sualı necə həll etməlidir)

o    MəlumatıYadda saxla

Şəkil 7 Seçim növü - Sual təsviri


·         Cavabın təsviri

o    Cavabı Əlavə et Siz mətn yaza, şəkillər, əlaqələr və digər resurslar əlavə edə bilərsiniz

o    Yadda saxla

o    İlk iki addımı lazım olduğu qədər təkrar edin

o    Əgər bir-bir seçim növü seçmisinizsə düzgün cavabı seçin

o    Cavabları Yuxarı köçür və ya Aşağı köçür, Redaktə et və ya Sil düymələri vasitəsilə nizamlayın.

Şəkil 8 Seçim növü - Cavabın təsviri


Əgər Ümumi tabda Çoxdəfəli seçim seçmisinizsə, hər sualın balı olacaq. Bütün cavablar üçün ümumi bal sualın balına bərabərdir.

Əgər Ümumi tabda Əvvəlcədən müəyyən olunmuş Bəli/Xeyr seçmisinizsə Bəli və ya Xeyr seçimləri mümkündür. Düzgün cavabı seçin və Yadda saxla düyməsini basın.

·         Suala öncədən baxış

o    Suala və onun cavablarına öncədən baxış

Şəkil 9 Seçim növü - Suala öncədən baxış

 

 

2.2.2. Mətn daxiletmə sual növü

Mətn daxiletmə növü şagirddən sadə mətn hissəsi daxil etməsini tələb etmək anlamına gəlir.

Şəkil 10 Mətn daxiletmə növü


2.2.2.1 Sual xüsusiyyətlərini redaktə et

  Ümumi:

 • Başlıq: sualın adı (artıq daxil edilmişdir)
 • Maksimum bal: bu sual üçün toplanacaq maksimum bal
 • Minimum bal: bu sual üçün toplanacaq minimum bal
 • Vaxt müddəti: Vaxt müddəti element sessiyasının müddətini göstərir.
 • Sualın əhəmiyyəti: Ümumi test balından fərdi element balının bölüşdürülməsi testdən testə fərqlənir. Fərdi elementin balının əhəmiyyəti göstəriməlidir. Fərdi elementin bal əhəmiyyəti ümumi bala nisbətən əhəmiyyətini ölçmək üçündür.
 • Çətinlik səviyyəsi: İstifadəçi 0 və 4 arasında qiymətlər əlavə edə bilər.
 • Məlumatı Yadda saxla

Şəkil 11 Mətn daxiletmə növü - Ümumi

  Sual təsviri

o    Sualnızı Sual təsviri sahəsinə daxil edin. Suala əlavə olunacaq şəkillərə, əlaqələrə və ya digər resurslara icazə verən sadə mətn redaktorları mümkündür.

o    Məlumatı Yadda saxla

Şəkil 12 Mətn daxiletmə növü - Sual təsviri

 

  Cavabın təsviri

 • Yeni mətn əlavə et– Yeni mətn sətri əlavə edərək sualın əsas hissəsini yazmaq üçündür
 • Yeni sətir əlavə et – Şagirdin doldurmalı olduğu sətirlər əlavə edir. Siz sözün düzgün formasını daxil etməlisiniz.
 • İlk iki addımı lazım olduğu qədər təkrar edin
 • Cavabları Yuxarı köçür və ya Aşağı köçür, Redaktə et və ya Sil düymələri vasitəsilə nizamlayın.
 • Yeni paraqraf.
 • Məlumatı Yadda saxla

Şəkil 13 Mətn daxiletmə növü - Cavabın təsviri


  Suala öncədən baxış

o    Suala və onun cavablarına öncədən baxış2.2.3. Yükləmə sual növü

The Yükləmə növü allows the student to upload a pre-prepared file representing their response.

Şəkil 14 Yükləmə növü

 

 

2.2.3.1 Sual xüsusiyyətlərini redaktə et

 • Ümumi:
  • Başlıq: sualın adı (artıq daxil edilmişdir)
  • Maximum bal: bu sual üçün toplanacaq maksimum bal
  • Minimum bal: bu sual üçün toplanacaq minimum bal
  • Vaxt müddəti: Vaxt müddəti element sessiyasının müddətini göstərir.
  • Sualın əhəmiyyəti: Ümumi test balından fərdi element balının bölüşdürülməsi testdən testə fərqlənir. Fərdi elementin balının əhəmiyyəti göstəriməlidir. Fərdi elementin bal əhəmiyyəti ümumi bala nisbətən əhəmiyyətini ölçmək üçündür.
  • Çətinlik səviyyəsi: İstifadəçi 0 və 4 arasında qiymətlər əlavə edə bilər.
  • Məlumatı Yadda saxla

Şəkil 15 Yükləmə növü- Ümumi

·         Sual təsviri

o    Sualnızı Sual təsviri sahəsinə daxil edin. Suala əlavə olunacaq şəkillərə, əlaqələrə və ya digər resurslara icazə verən sadə mətn redaktorları mümkündür.

o    Sual dəvəti əlavə edin (şagird sualı necə həll etməlidir)

o    Məlumatı Yadda saxla

Şəkil 16 Yükləmə növü - Sual təsviri

o    Suala və onun cavablarına öncədən baxış

Şəkil 17 Yükləmə növü - Suala öncədən baxış

 2.2.4. Nizamlama sual növü

In an order interaction the candidate's task is to reorder the choices, the order in which the choices are displayed initially is significant.

 

Şəkil 18 Nizamlama növü

 

2.2.4.1. Sual xüsusiyyətlərini redaktə et

Şəkil 19 Nizamlama növü – Ümumi

·         Sual təsviri

o    Sualnızı Sual təsviri sahəsinə daxil edin. Suala əlavə olunacaq şəkillərə, əlaqələrə və ya digər resurslara icazə verən sadə mətn redaktorları mümkündür.

o    Sual dəvəti əlavə edin (şagird sualı necə həll etməlidir)

o    Məlumatı Yadda saxla

Şəkil 20 Nizamlama növü - Sual təsviri

 

·         Cavabın təsviri

o    Siz mətn yaza, şəkillər, əlaqələr və digər resurslar əlavə edə bilərsiniz

o    İlk iki addımı lazım olduğu qədər təkrar edin

o    Cavabları Yuxarı köçür və ya Aşağı köçür, Redaktə et və ya Sil düymələri vasitəsilə nizamlayın.

Şəkil 21 Nizamlama növü - Cavabın təsviri

·         Suala öncədən baxış

o    Suala və onun cavablarına öncədən baxış

 

2.2.5. Uyğunlaşdırma sual növü

Uyğunlaşdırma növü şagirdə iki dəstdə olan seçimləri təklif edir ki, şagird bu dəstlər arasında uyğun gələn elementləri uyğunlaşdırsın. Uyğunlaşdırma üçün elementlər eyni bir dəst daxilində deyil, yalnız iki müxtəlif dəstlərdən seçilə bilər.

Şəkil 22 Uyğunlaşdırma növü

2.2.5.1. Sual xüsusiyyətlərini redaktə et

Şəkil 23 Uyğunlaşdırma növü – Ümumi

·         Sual təsviri

o    Sualnızı Sual təsviri sahəsinə daxil edin. Suala əlavə olunacaq şəkillərə, əlaqələrə və ya digər resurslara icazə verən sadə mətn redaktorları mümkündür.

o    Sual dəvəti əlavə edin (şagird sualı necə həll etməlidir)

o    Yadda saxla the data

·         Cavabın təsviri

o    Uyğunlaşdırılması lazım olan elementlərin cədvəlini qurmaq üçün sətirlər və sütunlar əlavə edin

o    Sətir və sütunlar üzrə uyğun olan elementləri seçin

o    Məlumatı Yadda saxla

Şəkil 24 Uyğunlaşdırma növü - Cavabın təsviri, sətirlər əlavə et

 

Şəkil 25 Uyğunlaşdırma növü - Cavabın təsviri, sütunlar əlavə et


Şəkil 26 Cavabın təsviri, elementləri uyğunlaşdır

o    Suala öncədən baxış

o    Suala və onun cavablarına öncədən baxış

2.2.6. İnşa sual növü

İnşa növü şagirddən mətn (inşa) yazmasını tələb edir.

Şəkil 27 İnşa növü

 

2.2.6.1. Sual xüsusiyyətlərini redaktə et

Şəkil 28 İnşa növü – Ümumi

o    Sual təsviri

o    Sualnızı Sual təsviri sahəsinə daxil edin. Suala əlavə olunacaq şəkillərə, əlaqələrə və ya digər resurslara icazə verən sadə mətn redaktorları mümkündür.

o    Sual dəvəti əlavə edin (şagird sualı necə həll etməlidir)

o    MəlumatıYadda saxla

Şəkil 29 İnşa növü – Sual təsviri

o    Cavabın təsviri

o    Bu sual növü əvvəlcədən planlaşdırılmış cavablar tələb etmir.

o    Suala öncədən baxış

o    Suala və onun cavablarına öncədən baxış


2.2.7. Daxili seçim sual növü

Daxili seçim sual növü seçimlər dəsti təqdim edir. Şagirdlərin vəzifəsi əlavə olunmuş test əsasında variant seçməkdən ibarətdir. Bu növ həmişə heç bir seçilmiş element olmadan başlanır.

Şəkil 30 Daxili seçim növü


2.2.7.1 Sual xüsusiyyətlərini redaktə et

·         Ümumi:

o    Başlıq: sualın adı (artıq daxil edilmişdir)

o     Maksimum bal: bu sahə bu sual növü üçün mümkün deyil

o    Minimum bal: bu sahə bu sual növü üçün mümkün deyil

o    Vaxt müddəti: Vaxt müddəti element sessiyasının müddətini göstərir

o    Sualın əhəmiyyəti: Ümumi test balından fərdi element balının bölüşdürülməsi testdən testə fərqlənir. Fərdi elementin balının əhəmiyyəti göstəriməlidir. Fərdi elementin bal əhəmiyyəti ümumi bala nisbətən əhəmiyyətini ölçmək üçündür.

o    Çətinlik səviyyəsi: İstifadəçi 0 və 4 arasında qiymətlər əlavə edə bilər

o    Məlumatı Yadda saxla

Şəkil 31 Daxili seçim növü – Ümumi

 

·         Sual təsviri

o    Sualnızı Sual təsviri sahəsinə daxil edin. Suala əlavə olunacaq şəkillərə, əlaqələrə və ya digər resurslara icazə verən sadə mətn redaktorları mümkündür.

o    Sual dəvəti əlavə edin (şagird sualı necə həll etməlidir)

o    Məlumatı Yadda saxla

Şəkil 32 Daxili seçim növü – Sual təsviri


o    Seçim əlavə et -  Siz cavab seçimlərini əlavə edə bilərsiniz.

o     Yeni mətn əlavə et - mətn daxil etməyə imkan verir.

o     Yuxarı köçür və ya Aşağı köçür, Redaktə et və ya Sil düymələri vasitəsilə nizamlayın.

o    Məlumatı Yadda saxla.

Şəkil 33 Daxili seçim növü – Cavabın təsviri

·         Suala öncədən baxış

o    Suala və onun cavablarına öncədən baxış

Şəkil 34 Daxili seçim növü – Suala öncədən baxış


2.2.8 Əlaqələndirmə sual növü

Əlaqələndirmə sual növü bir birilə iki-iki əlaqələndirilməli olan seçim dəstlərini təqdim edən elementdir. Şagirdlərin vəzifəsi aralarında mütləq əlaqə olan seçimləri seçməkdən ibarətdir.

Şəkil 35 Əlaqələndirmə növü

2.2.8.1 Sual xüsusiyyətlərini redaktə et

·         Ümumi:

o    Başlıq: sualın adı (artıq daxil edilmişdir)

o     Maksimum bal: bu sahə bu sual növü üçün mümkün deyil

o    Minimum bal: bu sahə bu sual növü üçün mümkün deyil

o    Vaxt müddəti: Vaxt müddəti element sessiyasının müddətini göstərir

o    Sualın əhəmiyyəti: Ümumi test balından fərdi element balının bölüşdürülməsi testdən testə fərqlənir. Fərdi elementin balının əhəmiyyəti göstəriməlidir. Fərdi elementin bal əhəmiyyəti ümumi bala nisbətən əhəmiyyətini ölçmək üçündür.

o    Çətinlik səviyyəsi: İstifadəçi 0 və 4 arasında qiymətlər əlavə edə bilər

o    Məlumatı Yadda saxla

Şəkil 36 Əlaqələndirmə növü – Ümumi

o    Sualnızı Sual təsviri sahəsinə daxil edin. Suala əlavə olunacaq şəkillərə, əlaqələrə və ya digər resurslara icazə verən sadə mətn redaktorları mümkündür.

o    Sual dəvəti əlavə edin (şagird sualı necə həll etməlidir)

o    Məlumatı Yadda saxla

Şəkil 37 Əlaqələndirmə növü – Sual təsviri

·         Cavabın təsviri

o    Seçim əlavə et -  Siz cavab seçimlərini əlavə edə bilərsiniz.

o     Add text - allows you to enter a text.

o     Yuxarı köçür və ya Aşağı köçür, Redaktə et və ya Sil düymələri vasitəsilə nizamlayın.

o    Məlumatı Yadda saxla

Şəkil 38 Əlaqələndirmə növü –Cavabın təsviri

·         Suala öncədən baxış

o     Suala və onun cavablarına öncədən baxış

Şəkil 39 Əlaqələndirmə növü– Suala öncədən baxış

2.3. Sualları sil

Sualı silmək üçün:

o    Sualı seçin.

o    Tapşırıq elementi / Elementi sil naviqasiyasını edin.

Şəkil 40 Sualı sil

 

2.4. Resurslar


Bura sualları və ya cavabları əlavə edərkən istifadə edəcəyiniz bütün şəkillərin (resursların) toplandığı sahədir.

2.4.1. Resursları əlavə et

Testə resurslar əlavə etmək üçün:

o    Resurslar / Resursu daxil et.

o    Yeni resurs əlavə et.

Şəkil 41 Resursları əlavə et

o    Faylın yerləşdiyi yeri açın və Əlavə et düyməsini basın.

Şəkil 42 Əlavə edilmiş resurs

2.4.2. Resursu sil

Resursu silmək üçün:

Şəkil 43 Resursu sil

Siz Resurslar / Bütün resursları sil naviqasiyası etməklə bütün resursları silə bilərsiniz.

 

2.5. Məqsədlər


Testin müəllifi Test məqsədlərini idarə edə bilər. İstifadəçi məqsədləri əlavə edə, redaktə edə və ya silə bilər.

Məqsədləri istifadə etmək üçün:

Şəkil 44 Məqsədlər

2.6. Redaktorlar


Redaktorlar riyazi, kimyəvi formulaları və elektrik sxemlərini yaratmaq üçün istifadə edilir.

Redaktorları istifadə etmək üçün:

Şəkil 45 Redaktorlar


2.7. Digər testdən suallar əlavə et


Bu funksiyanı istifadə edərək siz digər testdən yeni testə suallar əlavə edə bilərsiniz. Siz öz Fərdi RLO qovluğunuzdan testlər əlavə edə bilərsiniz.

Şəkil 46 Digər testdən suallar əlavə et

2.8. Testi Yadda saxla


Testi (sualları və resursları) yadda saxlamaq üçün Test / Yadda saxla naviqasiyasını edin.